Det siger kursisterne

I Huset Zornig er vi glade for de tilbagemeldinger, vi får på vores afholdte kurser. Her er et udpluk af dem:

 

For første gang kunne jeg “se” de børn:

”Som støttepædagog i folkeskolen og plejefar kunne jeg for første gang ”se” de børn, som jeg tror har været eller er udsat for overgreb – jeg har tidligere været på kurser, men ikke oplevet, at jeg er blevet bedre til at ”se” børn. Nulykkedesdet.”

          – Støtte pædagog i folkeskolen og plejefar efter kurset 360 grader om den gode anbringelse i plejefamilie
Det er en dag, hvor teori og praksis går op i en højere enhed:
“Hvis du arbejder med udsatte børn og unge kan jeg varmt anbefale en tur med Huset Zornigs 360 grader om den gode anbringelse. Det er en dag, hvor teori og praksis går op i en højere enhed, og hvor du, for en tid, glemmer tid og sted og kommer bagom udsatte børns oplevelse af samfundets håndtering af omsorgssvigt fra voksne.”

           – Linette Westergaard Jørgensen, leder af Familieplejen på Bornholmefter kurset “360 grader om den gode anbringelse i plejefamilie”

Se flere udtalelser fra 360 grader om den gode anbringelse i familiepleje.

 

Vi fik en klar øjenåbner i forhold til, hvad vi bør holde øje med, hvornår vi bør sætte ind:

“Vi havde den store oplevelse, at Lisbet Zornig og Bettina Smedkom til os og afholdt kurset “360 grader om den udsatte familie” for den samlede personalegruppe. Det var vigtigt for os, at alle hørte det samme og alle fik et fælles løft i vores arbejde med børn og unge fra de udsatte boligområder samt de mere skjulte udsatte, som vi ogsåmøder i dagligdagen.

Vi fik en klar øjenåbner i forhold til, hvad vi bør holde øje med, hvornår vi bør sætte ind – og desværre også en indsigt i hvor galt det kan gå, når professionelle ikke får ageret i tide.

Hele sammensætningen af kurset med de afvekslende oplæg fra de professionelle og livseksperterne gjorde det til en dag, der alt for hurtigt fik en ende. Det var hjerteskærende, oplysende og vedkommende hele vejen igennem.

Jeg er helt sikker på, at vi efter dette kursus står langt bedre rustet til at læse – og hjælpe – de udsatte børn og unge, som vi møder i vores klub”.

– Anni Vilsgaard, leder af Fritidsklubben Marievang efter kurset “360 grader om den udsatte familie”

Jeg kender ikke andre end Huset Zornig, der ved så meget om de mest udsatte børn og deres familier:
“Kurser i Huset Zornig kan noget helt særligt. I løbet af kurset, 360 grader om arbejdet med socialt udsatte, får man på en kvalificeret måde en helt unik blanding af ny viden, dyb indsigt og fagligt overblik. Jeg kender ikke andre end Huset Zornig, der ved så meget om de mest udsatte børn og deres familier. Jeg troede, jeg vidste det meste om helhedsorienteret arbejde. Men fandt på kurset ud af, hvor stor betydning det har for vores sociale praksis, at vi vedvarende opkvalificerer os selv som fagpersoner, og at vi skal turde at tage styringen på en indsats og lede den håndholdt med både hjerte og hjerne. Jeg fik redskaber med hjem, der kunne implementeres hos os”.
         -Sanne Juhler Hansen Faglig konsulent, forhenværende leder af Familiecenteret efter kurset “360 grader om arbejdet med socialt udsatte”.

 

Virkeligheden ofte overgår vores værste forestillinger:

”Kurset om Børn som sociale flygtninge gav de frivillige rådgivere på Børns Vilkårs BørneTelefon et sjældent og stærkt indblik i nogle af de udfordringer de såkaldte ”social flygtninge” står over for og, ikke mindst, dem de har bag sig.

Livseksperterne inviterede os generøst ind i deres fortælling og delte ud af både de hårrejsende og de gode episoder. Det gav kurset det nærvær og den autenticitet, der er nødvendig hvis man vil forstå at virkeligheden ofte overgår vores værste forestillinger om den. At problematikkerne også blev understøttet af viden om, research og statistik på de sociale indsatser i kommunerne, gav håb om, at en dag når vi alle udsatte børn, før håbet om et godt liv slukkes.

Opgaven med at undervise fagfolk på en anonym telefonrådgivning var ikke enkel i sit udgangspunkt – men Lisbeth, Bettina, Ilona og Livseksperterne løste den over al forventning. Tak og på gensyn!”

           – Børnefaglig konsulent,Bolette Gram-Hermund,Børns Vilkår efter kurset “Sociale flygtninge i eget land”
Jeg følte en dør åbne sig til en udviklingszone:
”På kurset ”360 grader om den socialt udsatte familie” følte jeg en dør blive åbnet ind til en vedkommende og socialfaglig ”udviklingszone”, hvori jeg kunne møde en særlig ægthed hos underviserne.”
”Et helhedsorienterende kursus-indhold, der sætter udvikling af ”videns-nøgler” i centrum og som hjælper os til at forstå situationens krav, når vi arbejder med de særlig udsatte børn og familier.”
Jeg kan anbefale kurset til en meget bred vifte af mennesker, der arbejder inden for det socialfaglige område, heri også indenfor sundhedssektoren. Særligt socialrådgivere, pædagoger, psykologer, skolelærer, plejeforældre, jobkonsulenter, læger og sygeplejersker.”

– Vibse Majgaard, Socialpædagog og ejer Majgaard Supervision “360 grader om den socialt udsatte familie”

En dag hvor jeg lærte mere, end jeg kan læse mig til gennem hele livet:
“Jeg lærte på kurset, at den hjælp, vi skal give, det skal være i hjemmet i tæt kontakt mellem mødre/forældre og børn. Mødrene skal ”mødres” – de skal have omsorg og støttes, så de kan give omsorg og være forældre for deres børn. Hver familie har sin historie og den er vigtig at kende, når man som ”en fra systemet/kommunen/en med regler og normer” træder ind i familierne fra underklassen. Hvert barn elsker sin mor og far ubetinget.”
”Jeg har fået en viden om det danske klassesamfund og alle data er begrundet med undersøgelser og vist i statistikker, så evidensen er politisk korrekt, og den viden er på alle måder brugbar i mit arbejde.”
”Det er en dag ,som på alle måder er autentisk, fordi dem, det handler om, selv fortæller deres historier. Jeg kan ikke komme tættere på at få viden. Jeg har lært at turde se det, jeg ser, at høre det, jeg hører, og tage hvert enkelt barn alvorligt, og turde handle ved at vise, at jeg har set, hørt og forstået.”
”Denne dag kan alle vi, der arbejder med socialt udsatte familier, lære af – vi har været så heldige, selv at kunne bestemme, hvad vi gerne vil uddannes i og arbejde med. Disse familier fra Underdanmark har ikke selv valgt at være, hvor de er. Kurset ”360 grader om den socialt udsatte familie” har kun bekræftet mig i, at vi skal møde disse forældre og børn med respekt, ydmyghed og gøre os tilliden værdig – ellers hjælper vores hjælpekunst kun egne vegne.”

– Helle Skovgaard, Børnesygeplejerske og familieterapeut

Børn og unge må ikke føle, at vi svigter dem:
”Vi professionelle kan læse os til mange spændende teorier – men for mig har det været utroligt vigtigt at høre de personlige beretninger fra mennesker i kød og blod. De har om nogen en anden forståelse og baggrund for at finde løsninger på familiernes problematikker. Vi skal bruge deres historier til at forhindre at nye overgreb får lov at finde sted og ofte får lov til at fortsætte. Det er vigtigt at børn og unge ikke oplever, at vi som system også svigter dem. Den bevægelse som Huset Zornig og deres dygtige medarbejdere har sat i gang er desværre både meget aktuel og men også meget nødvendig.”

– Leif Hoven, Viceskoleleder