Rekvirerede kurser

Huset Zornig arrangerer kurser både for fagfolk og private borgere, der ønsker en dybere indsigt på bestemte områder. For eksempel afholder vi kurser for plejeforældre, der giver indsigt i, hvordan socialt udsatte børn kan fungere og hvordan man kan tilgå dem bedst muligt.

På Huset Zornigs kurser bringer vi både viden og fortællinger fra den virkelige verden ved hjælp af både udvalgte fageksperter indenfor socialt udsatte området og livseksperter, der bidrager med lærerig erfaring fra deres eget liv.

Nogle af kurserne kan rekvireres til en bestemt målgruppe, andre kurser arrangerer Huset Zornig selv og er åbne for personlig tilmelding. Vi skræddersyer også kurser efter bestemte behov.

Nedenfor kan du se et udvalg af rekvirerbare kurser.

Her er, hvad nogle af vores kursister siger:

For første gang kunne jeg “se” de børn

”Som støttepædagog i folkeskolen og plejefar kunne jeg for første gang ”se” de børn, som jeg tror har været eller er udsat for overgreb – jeg har tidligere været på kurser, men ikke oplevet, at jeg er blevet bedre til at ”se” børn. Nu lykkedes det.”

– Støtte pædagog i folkeskolen og plejefar efter kurset 360 grader om den gode anbringelse i plejefamilie

Det er en dag, hvor teori og praksis går op i en højere enhed

“Hvis du arbejder med udsatte børn og unge kan jeg varmt anbefale en tur med Huset Zornigs 360 grader om den gode anbringelse. Det er en dag, hvor teori og praksis går op i en højere enhed, og hvor du, for en tid, glemmer tid og sted og kommer bagom  udsatte børns oplevelse af samfundets håndtering af omsorgssvigt fra voksne.”

– Linette Westergaard Jørgensen, leder af Familieplejen på Bornholm efter kurset 360 grader om den gode anbringelse i plejefamilie 

De kan se flere udtalelser her fra tidligere kursusdeltagere.

Udbudte kurser
kursusbettina1

Nedenfor kan du se, hvilke kurser, der kan rekvireres, og hvor du kan få lejlighed til at høre nogle af livseksperternes egne beretninger i samarbejde med andre interesserede og eksperter på området. Kursusafholder er Lisbeth Zornig Andersen. Desuden er der mulighed for mere skræddersyede rekvirerede kurser ved forespørgsel.

Spørgsmål kan rettes til info@husetzornig.dk  eller til Mikael Lindholm på telefon 20 40 95 26.

Læs om vores fri- og studiepladser.

Kursus: 360 grader om seksuelt misbrugte børn

Ved Lisbeth Zornig Andersen. Kurset kan rekvireres.

Hvad sker der med et barn, når det udsættes for seksuelle overgreb? Og hvordan kan du spotte og hjælpe det barn? Ekspert i udsatte borgere, Lisbeth Zornig Andersen, fortæller om hvordan overgreb trækker tråde langt ind i voksenlivet og om de mekanismer, der går i gang i et barn, når det krænkes seksuelt. Hun og en række case-personer klæder dig på, så du bliver bedre til at spotte og hjælpe det krænkede barn. Du får desuden mulighed for at stille spørgsmål til livseksperter. Læs mere om kurset 360 grader om seksuelt misbrugte børn

Kursus: 360 grader om den udsatte familie

Ved Lisbeth Zornig Andersen. Kurset kan rekvireres.

Hvordan er det at være en del af en udsat familie? Og hvordan kan vi forstå og møde udsatte familier på bedst mulig vis? Det fortæller Lisbeth Zornig Andersen om, der er ekspert i socialt udsatte, med udgangspunkt i sin egen historie fra underdanmark. Hun giver dig en større forståelse for reaktionsmønstrene og udfordringerne hos den socialt udsatte familie, og ikke mindst ruster hun dig til at møde børnene og deres forældre, så der skabes en god kontakt, der kan hjælpe familien på fode igen. Du får mulighed for at møde og stille spørgsmål til livseksperter, som selv er vokset op i en socialt udsat familie og også ad den vej nuancere din forståelse for, og viden på området. Undervejs lægges der op til debat og du får mulighed for, at få svar på dine spørgsmål. Læs mere om kurset 360 grader om den udsatte familie

Kursus: 360 grader om den gode plejefamilieanbringelse

Ved Lisbeth Zornig Andersen. Kurset kan rekivreres.

Når et barn anbringes uden for hjemmet er det altid traumatiserende. Men kan en anbringelse blive en positiv oplevelse for familien trods alt? Lisbeth Zornig Andersen sætter fokus på den gode anbringelse og giver dig værktøjer til, hvordan du skaber et godt samarbejde mellem familien, barnet, kommunen og anbringelsesstedet. Uanset om der er tale om tvang eller frivillig anbringelse. Du får redskaber til gennem dialog at kommunikere bedre og skabe tillid og tryghed i en situation, som i forvejen er svær. Kurset tager barnets perspektiv, og der undervises af livseksperter, der selv har været anbragt. Læs mere om kurset 360 grader om den gode plejefamilieanbringelse

Kursus: 360 grader om den udsatte voksne

Ved Lisbeth Zornig Andersen. Kurset kan rekvireres.

De ting i hverdagen, der er en selvfølge for dig kan, for et socialt udsat menneske, være en stor udfordring. Mønstre er svære at bryde og det kan være vanskeligt at udleve sit fulde potentiale, uden den rette opbakning. Den kan du være med til at give dem. Dette kursus er for dig, der har med socialt udsatte mennesker at gøre på din arbejdsplads. Her får direktøren, såvel som kollegaen på gulvet, kompetencerne og muligheden for, at blive bedre til at samarbejde med socialt udsatte og til at agere som gode mentorer. Barriere og fordomme brydes ned, og du får lejlighed til at møde og stille spørgsmål både til case-personer og virksomheder, som har succes i arbejdet med socialt udsatte. På kurset forholder vi os til det at ”investere personligt og mentalt” og vi udvikler kompetencer i at kommunikere og samarbejde med udsatte mennesker. Læs mere om 360 grader om den udsatte voksne

Kursus: 360 grader om arbejdet med socialt udsatte

Ved Lisbeth Zornig Andersen. Kurset kan rekvireres.

Kurset er for dig, der gerne vil gøre det lettere at arbejde med socialt udsatte i din dagligdag. Og for dig, der gerne vil lære, hvordan du, gennem dit arbejde, kan gøre det lettere for den socialt udsatte at agere i det sociale system. Lisbeth Zornig Andersen giver dig over tre kursusdage redskaber til at yde en indsats, der kommer hele vejen rundt om den udsatte familie. På kurset gives konkrete redskaber, som du kan bruge i dit daglige arbejde med socialt udsatte, og det indkredses, hvordan du bedst muligt møder socialt udsatte familier, men også hvordan du kan arbejde med dig selv i dit felt. Overordnede temaer er indblik, projektledelse, personligt lederskab og teamarbejde. Desuden får du mulighed for at afprøve dine nye redskaber i praksis sammen med andre kursusdeltagere og at udvikle en bedre teampraksis til din arbejdsplads. Hvad de enkelte kursusdage består af er uddybet på Huset Zornigs hjemmeside. Læs mere om 360 grader om arbejdet med socialt udsatte

Kursus: 360 grader om dit menneskesyn i arbejdet med udsatte

Ved Lisbeth Zornig Andersen og Karen Gjesing. Kurset kan rekvireres.

Hvad driver dig i dit sociale arbejde? Som mennesker har vi alle forskellige menneskesyn, og i arbejdet med socialt udsatte mennesker er det vigtigt, at du er bevidst om hvad der driver dig i arbejdet. Ekspert på børneområdet, Lisbeth Zornig Andersen og systemisk coach og socialpædagog Karen Gjesing, gør dig klogere på dig selv og dit menneskesyn, og hvordan du kan udnytte det i dit arbejde med socialt udsatte familier.

Kontakt

Vi skræddersyr også gerne et kursus. Mere information om kurser på info@husetzornig.dk, Mikael Lindholm på

telefon 20409526 eller udfyld nedenstående kontaktformular.

Send Message