Tidligere konferencer:

Fagkonference om børn

Barnets første 1000 dage

De første 1000 dage af et barns liv er skelsættende for, hvordan det klarer sig resten af livet. Hvordan sætter vi bedst ind?

KONFERENCEN ER UDSOLGT 

Denne fagkonference tager dig omkring de væsentligste og bedste indsatser for de allermindste børn, vi som samfund kan sætte ind med.

De første 1000 dage (eller tre år) af et barns liv er skelsættende for, hvordan det klarer sig resten af livet. Allerede der kan vi sætte ind og forebygge, at hvert 10. barn senere i barndommen kommer til at mistrives.

Det ved politikerne også, og derfor har den nuværende regering netop afsat én milliard kroner til området. Du kan læse mere her.

Hvordan de bruges bedst, vil denne konference komme med et bud på.

Samtidig kåres vinderen af årets Hanna-pris for den bedste og mest vedholdende indsats for børn.

Stikord for dagen:

 • Daginstitutionernes rolle som støtte og spot af udsatte børn
 • Sårbare forældre – samarbejde med jordemødre og sundhedsplejen
 • Hvordan vi støtter de sårbare familier med anden etnisk baggrund
 • Frivilliges rolle
 • De gode eksempler med livseksperter på scenen
 • Ny forskning og god praksis

Konferencen retter sig mod de fagpersoner, der møder de små børn i almensektoren og på det specialiserede område. Det vil sige socialrådgivere, pædagoger, psykologer, støtte/kontaktpersoner, plejefamilier, sundhedsplejersker, jordemødre, politikere, beslutningstagere, NGO’ere og andre frivillige.

Konferencier på dagen er Lisbeth Zornig Andersen. Det bliver en dag, hvor der bliver rigeligt til både hoved og hjerte. Så sørg endelig for at melde dig til, så du er sikker på en plads. Du kan købe en billet her. Hvis du har spørgsmål til konferencen, kontakt Mikael Lindholm, Huset Zornig, 20409526.

Tid: Tirsdag den 5. marts, 2019 – fra kl. 9:00 til 16:30.

Sted: Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N

OBS: Ungekonferencen i efteråret 2018 (se nedenfor) blev udsolgt to måneder før afholdelse, så book gerne i god tid. 

PROGRAM

8:30 Morgenmad og indtjekning

9:00 Velkomst og introduktion

Lisbeth Zornig Andersen byder velkommen og gennemgår dagens program.

9:10 Fra småbørnsalliancen til småbørnsløftet

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden. Egmont Fonden var sammen med Tænketanken DEA initiativtagere til Småbørnsalliancen og Småbørnsløftet. Henriette fortæller om erfaringerne herfra og behovet for at få barnets første 1000 dage højt op på dagsordenen og for at øge investeringerne i de små børn.

9:30 Betydningen af kvalitet i daginstitutioner for barnets første år

Brenda Taggart, Senior Research Associate & Principal Investigator, UCL Institute of Education, om hendes banebrydende forskning i betydningen af kvalitet i daginstitutionerne i forhold til at sikre lige uddannelsesmuligheder for alle børn. Indlægget foregår på engelsk.

10:30 Pause 

10:50 Q&A med Brenda Taggart

11:05 Om at skabe fortrolige læringsrum i daginstitutionen

Mette Guldager, dagtilbudsleder i Aarhus kommune. Mette Guldager fortæller om at skabe fortrolige rum i daginstitutioner, i loyalitet med den ny styrkede læreplan. Mette Guldager var med til at udvikle og afprøve børnebøgerne ”Hemmeligheder” og ”Nanna bor på bjørnehjem”, som pædagogisk værktøj til at identificere børn med behov for støtte.

11:35 Familier i sårbare situationer

Catja Nilsson, antropolog i Maple, fortæller om nyt kvalitativt studie, der belyser barrierer og motivation for hjælp til sårbare småbørnsfamilier – hvordan oplever småbørnsfamilierne at blive tilbudt støtte og hvilke udfordringer er der i at modtage og give den rette støtte?

12:00 Frokost 

12:50 Hanna-prisen

Hanna Andresen uddeler sammen med Lisbeth Zornig Andersen årets Hanna-pris, som går til en person, der gennem sit vedholdende og kærlige engagement er rollemodel og fyrtårn for udsatte børn.

13:10 Nanna bor på bjørnehjem

Lisbeth Zornig Andersen og Freja Palsgaard Andersen præsenterer med sang og ord den nye børnebog ”Nanna bor på bjørnhjem”, et pædagogisk værktøj til svære samtaler med de mindste børn. 

13:30 Sundhedsplejens indsatser i arbejdet med små udsatte børn og deres forældre

Kirsten Elisa Petersen, lektor, Ph.d., Aarhus Universitet, om sundhedsplejens indsatser og betydning i forhold til forebyggelse af udsathed hos små børn og deres forældre, herunder også indsatser rettet mod etniske minoritetsbørn og deres mødre, samt hvordan vi både teoretisk og i praksis kan forstå begrebet udsathed og små børns opvækst under udsatte livsforhold.

14:00 Pause

14:20 Skilsmisser i småbørnsfamilier

Tanja Graabæk, advokat, Garlik & Strauss, tidl. direktør i ”Hvert 3. barn”, om betydningen af skilsmisse for børnene i familier med små børn, og hvilke faldgruber og løsninger, der er, når man ender i en skilsmisse.   

14:40 Om tidlig forebyggende tværsektoriel støtte og netværkets betydning

Anja Hansen, leder i Spædbarnsteam og Familiens Hus i Esbjerg kommune, fortæller om hvordan social gruppemetode, frivillighed og partnerskaber mellem kommune, region, civilsamfund spiller sammen og løfter unge familier ind i en god og tryg start på familieliv og arbejdsliv.

15:10 Pause

15:25 En ung mors fortælling om at tage imod støtte som sårbar gravid

Therese Ewald med en personlig og konstruktiv fortælling om at modtage et tilbud for sårbare gravide på Rigshospitalet, da hun fornylig blev mor. Therese er barn af en alkoholisk far og specialeskrivende på polit-studiet på Københavns Universitet.

15:45 Et anderledes blik på barndommen

Lotte og Søren Hammer, to af Danmarks bedstsælgende krimiforfattere, fortæller om det at blive valgt fra og til som barn. De er søskende og begge adopterede fra hver deres biologiske familier. De fortæller i samtale med Lisbeth om betydningen af at blive valgt til i en kærlig familie, der sandsynligvis ændrede deres skæbner. Lotte blev sygeplejerske og Søren skolelærer – indtil de gik sammen i et forfatterskab, der foreløbig tæller udgivelser i 20 lande.

16:15 Netværk & forfriskelser

OM NØRREBROHALLEN

Nørrebrohallen, tidligere Nørrebro Remise, er en tidligere sporvognsremise mellem Nørrebrogade og Mimersgade, der nu benyttes til blandt andet konferencer. Hvis du kommer i bil kan du læse om parkeringsmuligheder her.

OM VILKÅR

Konferencegebyr udgør 1.200 kr. ekskl. moms pr. deltager (1.500 kr. inkl. moms). Tilmelding til konferencen er bindende. En deltager kan dog give sin tilmelding videre til en anden person. Deltagergebyret dækker hele konferencearrangementet inklusive forplejning.

Tilmeldingen foregår ved billetkøb via Safeticket (også EAN) eller via fakturering, hvilket kan ske ved at sende en email til booking@husetzornig.dk med oplysninger om navn, titel, arbejdsplads og email (samt hvis relevant EAN vedrørende betaler), hvorefter faktura udstedes.

Konferencen henvender sig til fagprofessionelle, men der er reserveret et antal studenterpladser og et antal fripladser. Forespørgsel om dette – og øvrige spørgsmål – kan rettes til Mikael Lindholm: mrl@husetzornig.dk.

Der tages forbehold for mulige ændringer i programmet. Huset Zornig kan således ikke garantere, at alle annoncerede foredragsholdere deltager, uanset om årsagen er sygdom, vejrforhold, strejker eller andet. Ved ændringer vil programmet dog til enhver tid tilpasses således, at indholdet er i overensstemmelse med sigtet.

OM UDSTILLERE

Der vil være mulighed for et begrænset antal udstillere på konferencen. Formålet med udstillerne er at levere deltagerne relevant inspiration. Skønnes udstillingen ikke at være relevant, forbeholder Huset Zornig sig retten til at takke nej til udstilleren. Forespørgsel om dette kan rettes til Mikael Lindholm på mrl@husetzornig.dk eller mobil 20409526.

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret om fremtidige arrangementer.

——————————————————————————————————————————————————-

Fagkonference med og om unge

Det svære ungdomsliv 2018

Hver femte ung ender på kanten i dag. Hvem er de – hvad gør vi?

KONFERENCEN ER UDSOLGT

En konference med unge og voksne om de benspænd, alt for mange unge møder i dag.

At være ung er gået fra at være en styrke til en risikofaktor. Hvad i alverden har ændret sig? Hvorfor går det galt, og hvad kan vi gøre?

Stikord for dagen:

 • Fakta om unges udsathed anno 2018
 • Konkrete anbefalinger fra de unge og fageksperterne
 • Psykisk sårbarhed
 • Kriminalitetstruede unge
 • Middelklassens unge snubler også
 • Unge og voksne i fællesskab på scenen og blandt publikum
 • Unges blik på de voksnes tanker om dem

Alarmerende mange unge kæmper med sociale udfordringer i overgangen fra ungdom til voksenliv. Et stigende antal taber kampen og havner på kanten af samfundet – uden uddannelse eller job, på offentlig forsørgelse. Det handler langt fra kun om unge fra socialt belastede hjem. Middelklassens børn fylder mere og mere i de sociale statistikker.

På konferencen ”Unge på kanten 2018” sætter vi fokus på de unge, deres udfordringer i livet – og naturligvis løsninger, der virker. Som det er nu, så stiger antallet selvskadende unge, antallet unge med spiseforstyrrelser, angst og andre psykiatriske diagnoser, unge med alvorlig stress, unge som oplever nederlag i skolen og som søger tilflugt og selvmedicinering blandt rusmidler. Det er en udvikling, som koster både den enkelte og samfundet som helhed.

På konferencen bidrager fageksperter i samtale med de unge selv med et indblik i udfordringens karakter og med bud på virkningsfulde løsninger. Som deltager får du ny forskning og eksempler på best practice, du møder livseksperter, der har levet udfordringerne, og som fortæller, hvad der virker.

Du møder blandt andre

 • Sara Omar, forfatter til bestselleren ”Dødevaskeren”
 • Karsten Nielsen, studerende og kendt fra dokumentaren ”Anbragt med vold og magt i vildmarken”
 • Simona V. Tayanna, studerende og kendt fra dokumentarerne ”Simona overlever” og ”Prinsesser fra blokken”
 • Henriette Karlsen, formand for ”De stærke børn” og kendt fra dokumentaren ”De brændte børn”
 • Sebastian Dorset, standup komiker
 • Noemi Katznelson, professor og ungeforsker
 • Kasper Fisker, kriminolog og stabschef i Den kriminalpræventive enhed
 • Sine Egede, chef for sociale formål i Bikubenfonden
 • Rolf Hermansen, forfatter til bogen ”Fra broderskab til mønstrbrud”, ungementor og tidligere medlem af Hells Angels

Og mere end 20 andre unge og fageksperter som oplægsholdere og paneldeltagere, samt kolleger, som du kan udveksle viden, ideer og synspunkter med, så du forlader dagen inspireret, motiveret og klar – ligesom du selvfølgelig får supplerende materiale med dig, så du bagefter kan fordybe dig i de ting, der har særlig interesse for dig.

Konferencier på dagen er Lisbeth Zornig Andersen. Det bliver en dag, hvor der bliver rigeligt til både hoved og hjerte. Så sørg endelig for at melde dig til, så du er sikker på en plads.Hvis du har spørgsmål til konferencen, kontakt Mikael Lindholm, Huset Zornig, 20409526.

Tid: Den 24. oktober, 2018 – 9:00-16:30.

Sted: Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N

Tilmelding kan ske her.

Program

8:30 Kaffe og morgenbrød

9:00 Er vi ved at tabe de unge?

Velkomst og introduktion. Alt for mange unge, 10-20 procent, gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. De er i højrisiko for at lande på varig offentlig forsørgelse. Hvem er de, hvad er problemet og hvad gør vi ved det?

Sara Omar, forfatter, Lisbeth Zornig Andersen, Huset Zornig

9:15 Bikubenfonden sætter det lange lys på de unges udfordringer

Bikubenfonden vil i de næste år fokusere massivt på unges udfordringer med uddannelse og livsmestring, blandt andet ved at afsætte fondsmidler til ny tværfaglig social innovation på ungeområdet. Hvorfor bekymringen og hvor ser Bikubenfonden, at der er behov for at støtte unge på nye måde?

Sine Egede, chef for sociale formål, Bikubenfonden

9:35 Hvad de unge selv siger

Panel af unge i samtale med Sine Egede og Lisbeth Zornig Andersen. Hvad tænker I om Bikubenfondens betragtninger? Har de ret? Er der noget, der bliver overset? Har I gode råd til Fonden? Med inddragelse af salen.

10:05 – 10:20 Pause

10:20 Unges udsathed i forandring – nu snubler også middelklassens unge

Der tegner sig et stadig mere broget billede af, hvilke unge, der i disse år ender i udsathed, og hvilke strategier de unge gør brug af for at klare sig. Nogle oplever at være dømt ude allerede meget tidligt, mens andre ikke viser de klassiske tegn på mistrivsel, de er velklædte og kommer fra middelklassen. Hvordan skal vi forstå disse forandringer? Hvordan spotter vi udsathed, når den ikke ser ud som den ‘plejer’? Oplægget vil rejse en række spørgsmål og introducere til et netop opstartet forskningsprojekt om emnet ’ny udsathed’.

Noemi Katznelson, professor og centerleder på Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

10:55 Hvad de unge selv siger

Panel af unge fra middelklassen i samtale med Noemi Katznelson og Lisbeth Zornig Andersen. Hvad tænker I om Noemi Katznelsons forskning? Har I konkrete eksempler på udfordringer fra jeres hverdag, der understøtter tankerne? Hvordan tackler I udfordringerne? Har I gode råd til Center for Ungdomsforskning og Noemi? Med inddragelse af salen.

11:30 – 12:00 Engineer the Future – en samtaleguide om unges drømme

Hvordan kan vi hjælpe de unge til at komme godt på vej med studievalgsprocessen i en kaotisk verden? Kampagnen Engineer the Moment leverer et eksempel på en samtaleguide mellem forældre og deres teenagere, hvor udgangspunktet er den unges drømme og kvaliteter.

Marie Langskov, Branding og kampagneansvarlig, Engineer the future

12:00 – 13:00 Frokost med musik

Vi holder frokostpause med hyggesnak og lækker mad og musik – og en mulighed for at snuse til miljøet omkring Den Røde Plads.

13:00 – 13:20 Psykisk sårbare unge

Angst, selvskade og spiseforstyrrelser bliver en større og større del af de unges liv. Hver fjerde pige i niende klasse risikerer at udvikle en spiseforstyrrelse og hver femte ung har skadet sig selv indenfor det seneste år. Hvorfor og hvordan kan vi støtte dem i en anden måde at dæmpe deres smerte på?

Karen Gjesing, socialpædagog og coach, og Lisbeth Zornig Andersen, forfattere til håndbogen om selvskade og spiseforstyrrelser ”Jeg gør mig ondt, når…”

13:20 – 13:35 Standup komikeren Sebastian Dorsets selvskade

Komikeren Sebastian Dorset fortæller ærligt og selvironisk om sin helt personlige vej ind i selvskade og omvejen ud af den igen.

13:35 – 14:10 Hvad de unge selv siger

Panel af unge med behandlingserfaring i samtale med Sebastian Dorset, Karen Gjesing og Lisbeth Zornig Andersen. Hvorfor tror I, selvskade, spiseforstyrrelser og andre psykiske sårbarheder er stigende blandt unge? Og hvordan taler man med jer unge om det? ”Smitter” det at tale om det i skolen, eller hjælper det? Hvad er jeres personlige erfaringer med, hvad der hjælper? Med inddragelse af salen.

14:10 – 14:30 Pause

14:30 – 15:15 Kriminalitetstruede unge

Kriminaliteten blandt unge har igennem længere tid været faldende. Alligevel er der stadig meget fokus på blandt andre kriminalitetstruede unge i radikaliserings- og bandemiljøet. Hvad er fakta, hvem er de og hvordan arbejder man fra politiets og de sociale myndigheders side både forebyggende og når kriminaliteten er begået?

Kasper Fisker, kriminolog og stabschef i Den Kriminalpræventive Enhed, og Charlie Larsen, SSP konsulent

15:15 – 15:50 Hvad de unge selv siger

Panel af unge med erfaring i kriminalitet i samtale med Kasper Fisker og Charlie Larsen. Hvad tænker I om Kasper og Charlies vinkel på kriminalitetstruede unge? Matcher de jeres erfaringer? Er indsatsen den rigtige? Hvad er jeres råd til de voksne, der møder de her unge på kanten? Hvad virker? Og hvad virker ikke? Med inddragelse af salen.

15:50 – 16:15 Fra rocker til mønsterbryder – en personlig beretning

Rolf Hermansen gik fra at være medlem af Hells Angels til at arbejde som mentor for sårbare unge. Hvad var hans motivation og hvem mødte han undervejs, der støttede ham? Rolf tager udgangspunkt i sin nye selvbiografi ”Fra broderskab til mønsterbrud”.

Det er muligt at købe bogen på konferencen.

16:15 – 16:30 Afslutning med gode råd til de voksne

Karsten Thorvald Nielsen fra TV2s dokumentar “Anbragt med vold og magt i vildmarken” afrunder konferencen med sine reflektioner over dagen. Karsten har efter en hård opvækst og en ungdom med kriminalitet og stoffer fundet sine ben. Nu står han på tærsklen til et studieliv på sygeplejeuddannelsen.

Nyd forfriskninger og vend dine tanker med deltagerne og oplægsholderne, før du tager hjem.

Byvandring på Nørrebro

Du kan i tilknytning til konferencen vælge at tage på en byvandring på Nørrebro fra kl. 17 til 18 med en guide, hvor to af gadens stemmer fortæller om deres liv på kanten af samfundet; Sami og Luffe. To mennesker, som oplevede at stå alene i en meget tidlig alder, som har været hjemløse og misbrugere, men har rejst sig fra deres prøvelser igen. På byvandringerne fortæller de om deres liv og færden i Københavns gader, og viser Nørrebro frem fra deres perspektiv. De lægger ikke fingrene imellem, men giver et råt og autentisk indblik i gadens liv. Tilbudet er uafhængigt af konferencen, du kan købe billet til en tur (tilmelding på forhånd er nødvendig) her: Sami eller Luffe.

OM NØRREBROHALLEN

Nørrebrohallen, tidligere Nørrebro Remise, er en tidligere sporvognsremise mellem Nørrebrogade og Mimers

gade, der nu benyttes til blandt andet konferencer. Hvis du kommer i bil kan du læse om parkeringsmuligheder her.

OM VILKÅR

Konferencegebyr udgør 956 kr. ekskl. moms pr. deltager (1.195 kr. inkl. moms). Tilmelding til konferencen er bindende. En deltager kan dog give sin tilmelding videre til en anden person. Deltagergebyret dækker hele konferencearrangementet inklusive forplejning.

Tilmeldingen foregår ved billetkøb via Safeticket eller via fakturering, hvilket kan ske ved at sende en email til booking@husetzornig.dk med oplysninger om navn, titel, arbejdsplads og email, samt hvis relevant EAN vedrørende betaler, hvorefter faktura udstedes.

Konferencen henvender sig til fagprofessionelle, men der er reserveret et antal studenterpladser og et antal fripladser. Forespørgsel om dette – og øvrige spørgsmål – kan rettes til Mikael Lindholm: mrl@husetzornig.dk.

Der tages forbehold for mulige ændringer i programmet. Huset Zornig kan således ikke garantere, at alle annoncerede foredragsholdere deltager, uanset om årsagen er sygdom, vejrforhold, strejker eller andet. Ved ændringer vil programmet dog til enhver tid tilpasses således, at indholdet er i overensstemmelse med sigtet.

OM UDSTILLERE

Der vil være mulighed for et begrænset antal udstillere på konferencen. Formålet med udstillerne er at levere deltagerne relevant inspiration. Skønnes udstillingen ikke at være relevant, forbeholder Huset Zornig sig retten til at takke nej til udstilleren. Forespørgsel om dette kan rettes til Mikael Lindholm på mrl@husetzornig.dk eller mobil 20409526.

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret om fremtidige arrangementer.