Fripladser og studiepladser

Huset Zornig vil gerne bidrage til, at flest mennesker, uanset jobmæssig og økonomisk situation, har mulighed for at tilegne sig viden omkring socialt udsathed og de udfordringer, der er forbundet med at være socialt udsat.
Derfor stilles et antal fripladser og studiepladser til reduceret gebyr til rådighed i forbindelse med hvert kursus/konference i Huset Zornigs regi.

Fripladser

Fripladser tildeles efter individuel vurdering ud fra følgende kriterier:
  • Ønske om at opnå indsigt i og/eller dygtiggøre sig inden for socialt arbejde
  • Manglende økonomisk formåen, grundet ledighed eller lignende
Fripladserne ansøges skriftligt og fremsendes senest 4 uger før afvikling til: info@husetzornig.dk med en kort begrundelse for ansøgningen.

Studiepladser

Studiepladser med reduceret billetpris eller deltagergebyr er tilgængelige for studerende med gyldig studiedokumentation, som fremvises ved fremmøde sammen med billet. Der er et antal studiepladser til rådighed ved hvert arrangement.
Spørgsmål kan rettes til: info@husetzornig.dk.