Rådgivning

Huset Zornig beskæftiger sig med udvikling og rådgivning om metoder og strategier til at aktivere og styrke mennesker, der ikke nødvendigvis matcher normalkravene i dagens samfund. Vi faciliterer også dialog mellem udsatte borgere og myndigheder, da vi mener, at resultatorienteret  nytænkning og innovation bygger på størst mulig brugerindragelse. Vi yder IKKE rådgivning i forbindelse med enkeltsager.

Hjælp i enkelt sager

Hvis du er interesseret i rådgivning i forbindelse med enkeltsager, så er her en række links til foreninger og andre, hvor der kan være hjælp at hente, hvis du er borger:

FBU ForældreLANDSforeningen

FBU har en åben, anonym telefon rådgivning  på tlf. 70 27 00 27 samt rådgivning på mail: brevkassen@fbu.dk

Børns Vilkår
Rådgiver bl.a. om: Skilsmisse, mobning, omsorgssvigtede børn og børns rettigheder
BørneTelefonen: 116 111
ForældreTelefonen: 35 55 55 57

Red Barnet
Rådgiver bl.a. om: Mobning og overgreb

Unicef
Arbejder for alle børn, alle steder, altid

Børnerådet
Sikrer børns rettigheder

Socialstyrelsen
Rådgiver bl.a. om: hjemløshed, vold, misbrug, senfølger af seksuelle misbrug, anbringelse uden for hjemmet

Under Socialstyrelsen findes:
– VISO
Rådgiver i sager om udsatte børn og unge og børn med handicap

SISO
Rådgiver i sager om seksuelle overgreb eller vold mod børn

Ankestyrelsen
Hvis man vil underrette om et udsat barn
Telefon: 33 41 12 00

Blå Kors
Rådgivning om alkohol- og hashproblemer, være- og bosteder
Telefon: 70 10 01 30

TUBA (Ungdomsorganisation under Blå Kors)
Terapi og rådgivning for børn af alkoholikere

Baglandet i København

Baglandet er et værested og rådgivningstilbud, og dets formål er at yde støtte i forhold til en række problemer, som tidligere anbragte slås med i hverdagen.

Mødrehjælpen
Rådgivning til gravide og børnefamilier

SIND
Rådgivning til psykisk sårbare
Telefon: 70 23 27 50

Offerrådgivningen
Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld

Livslinien
Rådgivning til folk med selvmordstanker
Telefon: 70 20 12 01

Ombudsmandens børnekontor
Rådgivning til børn der bliver modarbejdet af kommunen, anbringelsesstedet osv.
Telefon: 33 13 25 12

Center for voldtægtsofre
Information og gode råd til unge og voksne der har været udsat for voldtægt
Telefon: 78 46 35 43

Savn
Støtte og rådgivning til pårørende af indsatte
Telefon: 28 80 60 00

Røde Kors
Støtte til sårbare børn og unge i Danmark

Ungdommens Røde Kors
Hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder.

Børns Voksenvenner
Netværk af frivillige voksne med tid og overskud til at engagere sig i børn, der kun har spinkel kontakt til voksne

KRIM
Juridisk hjælp til at klage over eller søge erstatning hos politi og fængselsmyndigheder

Børn, Unge og Sorg
Rådgivning når én i familien er alvorligt syge eller døde
Telefon: 70 26 67 66

SPOR
Landsforening for voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Krisecenter – kvinder
Landsorganisation af kvindekrisecentre
Telefon: 70 20 30 82

Krisecentre – mænd
For voldsramte mænd

Institut for menneskerettigheder

Karen Gjesing
Coaching og personlig trivsel

Kvisten

Kvisten er et center for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, og deres pårørende.

Kvisten blev etableret i 1998 på frivilligt initiativ og drives idag udelukkende af frivillige kræfter. Kvisten har tre afdelinger, Aarhus, Aalborg og Viborg.

KKUC

KKUC arbejder hovedsaligt med forskellige traumeproblematikker hos mennesker, der samtidig må forholde sig til misbrugsproblemer, psykisk sygdom og personlighedsforstyrrelser.