PRESSEMEDDELELSE

Lisbeth Zornig Andersen modtager Børnesagsprisen 2012 for ”sin utrættelige kamp for de svageste børn i Danmark.”. Prisen er oprettet af Børnesagens Fællesråd, en sammenslutning af de danske børneorganisationer, og bliver uddelt for at anerkende sociale og pædagogiske initiativer, der kan forbedre vilkårene for børn og unge.

Ifølge Børnesagens Fællesråd har Lisbeth Zornig Andersen haft modet til at sætte sig egen historie i spil og med det brudt tabuer og sat fokus på et Underdanmark, som de færreste kender til:

“På trods af en barndom med børnehjemsophold, vold, druk og overgreb i hjemmet, har Lisbeth Zornig formået at bryde den sociale arv. Hun véd, hvad hun taler om. Og derfor lyttes der, når hun taler. Ved at dele sin egen historie med os har hun eftertrykkeligt sat de udsatte og de svigtede børn på den offentlige dagsorden. Først som formand for Børnerådet og nu som stifter af Huset Zornig, hvis slogan sammenfatter hele Lisbeth Zornigs børnefaglige virke: ’Nytænkning med hjertet’.”

Rådet motiverer endvidere prisen med, at Lisbeth Zornig Andersen effektivt har sat fokus på det, der gør forskellen for udsatte børn og unge: At de møder nærværende mennesker, der har overskud til at være der for dem og vise dem, hvordan man også kan leve. Mennesker, der lever op til den russisk-amerikanske psykolog Urie Bronfenbrenners definition af, hvad der skal til for at et barn udvikler sig:

”For at kunne udvikle sig har et barn brug for det vedvarende irrationelle engagement fra en eller flere voksne i omsorg og fælles aktivitet med barnet. Spørgsmål: Hvad mener jeg med irrationelt engagement? Svar: Nogen er nødt til at være helt tosset med dette barn.”

Priskomiteen bag Børnesagsprisen tæller foruden repræsentanter fra Børnesagens Fællesråd repræsentanter for Indenrigsministeriet, Socialministeriet og Kommunernes Landsforening.

 

Om Børnesagens Fællesråd

Børnesagens Fællesråds øverste myndighed er Fællesrådet. Fællesrådet består af to repræsentanter fra hver medlemsorganisation:

Barnets Hus

BoPaM – Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende af Misbrugere

Børn og Familier

Børnsvilkår

Daginstitutionernes Lands-Organisation

FBU ForældreLANDSforeningen

Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge

Foreningen Grøndlandske Børn

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem

KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark

Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge

LOS- Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

Mødrehjælpen

Red Barnet

TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Vel

Ungdomsringen

 

 

Om Huset Zornig

Huset Zornig udvikler viden og metoder, der hjælper udsatte mennesker til at forløse deres potentiale i et produktivt liv. Huset Zornig udvikler ny viden og praksis om udsatte mennesker i samarbejde med eksperter og praktikere, rådgiver myndigheder, institutioner og virksomheder om effektive metoder og politik på udsatte området, og yder støtte via en almennyttig fond til projekter, der sigter efter at styrke de mennesker, der ikke nødvendigvis matcher normalkravene i dagens samfund. Huset Zornig stræber efter at blive en samlende platform for eksisterende og kommende initiativer på udsatte området i Danmark. Huset Zornig er uafhængigt af partipolitiske særinteresser. Huset Zornig er stiftet og ledet af Lisbeth Zornig Andersen.

You may also like

Leave a comment