Zornig iværksætter integrationsprojekt

Flygtninge risikerer at havne på kanten af samfundet uden en effektiv integrationsindsats. Derfor iværksætter tænketanken Social Innovations Forum et innovationsprojekt, som kan nytænke integrationen.

 

”Hvis vi møder de nytilkomne flygtninge forkert, risikerer vi at parkere mange af dem permanent på kanten af samfundet til skade for dem selv og os alle. Jeg er bekymret for, at vi får en voksende konkurrence blandt samfundets socialt mest udsatte mellem “os” og “dem”. Omvendt kan vi se, at der er tiltag, der virker, og som får flygtninge i selvforsørgelse og trivsel. Jeg tror, at vi kan lære meget af best practice og ved at nytænke integrationsindsatsen få langt bedre resultater, end hidtil,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

 

Zornig er formand for tænketanken Social Innovations Forum (SIF) og stifter af Huset Zornig, som arbejder med social innovation målrettet udsatte borgere.

 

Hun peger på, at kommuner som for eksempel Randers, har held med lokale integrationsprogrammer, mens Greve har gode resultater med at få indvandrerkvinder i beskæftigelse, og at nye civile bevægelser, som Venligboerne, gør en klar positiv forskel for trivsel og integration.

 

”Der er mange eksempler på vellykkede indsatser. Spørgsmålet er, om vi kan uddrage en lære af dem og systematisere indsatsen mere mellem de mange aktører, som er involverede i at støtte flygtningene – private, offentlige og frivillige – hvor samarbejde er essentielt. Derfor samler vi en bred gruppe eksperter og praktikere på området for at formulere et samlet forslag og gerne nye og effektive initiativer,” siger Zornig.

 

Sociale obligationer

 

Et af problemerne med at udvikle nye tiltag og udbrede de gode eksempler, er finansiering. Derfor vil det indgå i projektet, om det er muligt at anvende et finansieringsredskab som ’sociale obligationer’, der bliver brugt i udlandet til at finansiere social innovation i det offentlige med ekstern kapital – altså fonde, private investorer eller lignende.

 

”Vi har ikke konkrete erfaringer med sociale obligationer i Danmark endnu, selv om metoden bliver brugt i udlandet. Fordelen med den er, at det ikke er kommunerne og staten, og dermed skatteydernes penge, der bliver sat på højkant for at teste et nyt initiativ, som man ikke på forhånd kan vide, om er effektivt – og som nogle derfor slet ikke prøver af,” siger Zornig.

 

En anden fordel ved sociale obligationer – som i udlandet er kendt som Social Impact Bonds – er, at der skal regnes på økonomien i indsatsen, fordi indskyderne skal have en vis tilbagebetaling i tilfælde af succes.

 

”Effektmåling har den fordel, at vi kan skære igennem diskussionen om, hvorvidt flygtninge bare er en udgift, eller om de også kan skabe merværdi for både den offentlige og private sektor. Det er noget mere anvendelig viden, end udefinérbare og værdiladede begreber som ’sammenhængskraft’”, siger Zornig.

Projektet forventes at blive fremlagt til sommer.

 

For flere oplysninger:

 

Mikael Lindholm, direktør, Social Innovations Forum, 20409526

You may also like

Leave a comment