Mønsterbryderprogram

Cases

Hvad kan Zornig Care tilbyde? Følgende er eksempler, baseret på virkelige, anonymiserede personer.

 

IVANA – 27 ÅR

Ivana har siden hun var ti år, haft anoreksi. Hun har adskillige gange været livstruet og har indtil nu været indlagt i sammenlagt 2,5 år på Center for Spiseforstyrrelser på Rigshospitalet. Som barn oplevede hun overgreb fra stedfaren og efterfølgende en række anbringelser fra hendes 12. år. Ivana har en grønlandsk far og en dansk mor – begge med et voldsomt alkoholmisbrug.

Ivana har fire enkeltfag på HF. Hun bliver angst i eksamenssituationer og er sprunget fra HF foreløbig tre gange. Ivana har til gengæld gennemført en cirkusuddannelse på AFUK og har om sommeren rejst ulønnet med cirkus Benneweis som bla. akrobat i syv år. Dette har dog vist sig uforeneligt med hendes spiseforstyrrelse, da den hårde fysiske træning nærer hendes spiseforstyrrelse.

Ivana har i forbindelse med sin spiseforstyrrelse et voldsomt misbrug af afføringsmidler, som pga. toiletbesøg lægger voldsomt beslag på hendes tid og nattesøvn.

Status lige nu er en nylig udskrivelse efter en indlæggelse på ca. to måneder. Hun har nu spisestøtte to dage om ugen, ligesom hun går i ambulant behandling på rigshospitalet.

Ivanas egen vurdering er, at det vil tage minimum tre år at komme godt i gang med uddannelse og job. Det stemmer godt overens med vurderingen fra hendes læge på rigshospitalet, der har kan berette om en helbredelsesgrad på 50 % af de voldsomt spiseforstyrrede (kilde: Vores håndbog, der kommer til december).

Ivana er på kontanthjælp og har været det i al den tid, hun ikke har været på SU. Hun har kun ringe erhvervserfaring (Cirkus Benneweis og et praktikophold i Huset Zornig).

Ivana er pt. I gang med et forløb med sin kommune, der formodentlig munder ud i indstilling til et ressource forløb.

 

Hvad kan Zornig og Partner tilbyde Ivana? 

Hvis vi ikke kendte Ivana i forvejen, ville vi foreslå 1-3 måneders afklaring og udredning. Da vi kender hende, er dette ikke nødvendigt. Man kan sige, at vi allerede har lavet den afklaring og har et bud på, hvad der vil få Ivana i job.

Som en del af et ressourceforløb initieret af hendes kommune vil tilbuddet kunne være mentortimer til følgende:

 • Spisestøtte
 • Støtte til struktur i hverdagen (at få vendt om på nat og dag pga. af hendes afføringsmiddelmisbrug)
 • Støtte til fastholdelse af behandling på Rigshospitalet, der både omfatter terapi og afvænning af afføringsmidler
 • Etablering af diverse praktiker for at spore sig ind på retning
 • Besøg af uddannelsesinstitutioner og tilmelding af udvalgte
 • Støtte til lektie- og eksamenssituationer
 • Dannelse, omsorg og kultur (via vores frivillige mentorkorps)

Figur 1: Ivana har bygget sit ønskeforløb over tre år i LEGO.

Vores vurdering er, at Ivana har brug for ca. xx timers mentorstøtte om ugen i tre år. Denne tre-årige plan splittes op i tremåneders forløb, ud fra delmål aftalt med kommunen. Ved statusmøde hver tredje måned vurderes progression, og kommunen vil ved hvert møde kunne stoppe forløbet, hvis progressionen ikke er tilfredsstillende.

 

ISAM – 19 ÅR

Hvad kan Zornig & Partner tilbyde Isam?

Isam kom til Danmark som 8-årig fra Libanon. Hans mor var rejst til Danmark fra fem børn og hans far fem år før. Historien er, at faren ikke var god for børnene og moren rejste for at skabe en ny tilværelse for børnene. Isam er den mindste af en søskendeflok på fire. Da han mødte sin mor i lufthavnen vidste han ikke, hvem hun var.

Isam har kunnet hente kærlighed og ressourcer fra sine større søskende. Han var et meget charmerende barn, alle kunne li’. Det videreførte han i Danmark. Lærerne kunne li’ ham, selvom han snød ifht. skolearbejdet. Hans mor deltog aldrig i et forældremøde ligesom hun heller ikke kom til skole/hjem samtalerne. På en eller anden måde lykkedes det Isam at få lærerne til at tro på det, når han forklarede, at hun arbejde meget osv. Hvilket hun også gjorde.

Status lige nu er, at han har en dårlig 9.klasses eksamen på trods af et godt hoved. Han strejfer rundt med vennerne i Blågaardsgadekvarteret på Nørrebro i København og lever af kriminalitet som fx hashandel. Desuden har han et hasmisbrug. Isams mor ved ingenting. Isam er ikke på offentlig forsørgelse.

Isam mødte i skoletiden en fritidsklubpædagog, der fik ham til at tro på, at han ku’ blive skuespiller. Lige nu er han tilknyttet teaterprojekt ”Contact”, hvor han har optrådt et par gange.

Vores vurdering er, at Isam har brug for mentortimer til

 • Et afklarende screenings- og forforløb
 • Afdækning af hans faglige niveau
 • Misbrugsbehandling
 • Præsentation af et andet netværk end det, han har nu
 • Involvering af hans mor i hans situation
 • Etablering af snusepraktikker
 • Tilmelding af uddannelse
 • Lektiehjælp
 • Hjælp til fastholdelse af kontakten til Contact
 • Dannelse, omsorg og kultur (via vores frivillige mentorkorps)

Vores vurdering er, at Isam har brug for ca. xx timers mentorstøtte om ugen i et år. Denne et-årsplan splittes op i tremåneders forløb, ud fra delmål aftalt med kommunen. Ved statusmøde hver tredje måned vurderes progression, og kommunen vil ved hvert møde kunne stoppe forløbet, hvis progressionen ikke er tilfredsstillende.

 

LONNIE – 23 ÅR

Hvad kan Zornig & Partner tilbyde Lonnie?

Lonnie har været anbragt siden teenageårene. Hun har været i børnepsykiatrien og har fået en borderlinediagnose. Lonnie mener dog selv, hun ikke har den diagnose, men derimod senfølger af en opvækst med fulde forældre og vold.

Lonnie har en 9. klasses eksamen og har derudover taget en mentoruddannelse som ung gadeplansmedarbejder. Hun har rigtig godt fat i unge udsatte, der kan spejle sig i hende. Lonnie kæmper med selvskade og et hashmisbrug samt et ustabilt parforhold med en partner, der også har et misbrug. Hun er lige nu på kontanthjælp, hvilket hun har været det meste af hendes voksentilværelse.

Lonnie bør få støtte til følgende:

 • Et afklarende forforløb
 • Psykologbehandling af senfølger
 • Misbrugbehandling
 • Snusepraktikker
 • Igangsættelse af uddannelse
 • Hjælpe til at flytte for sig selv
 • Håndtering af gæld
 • Et nyt netværk
 • Sundhedsfremmende aktiviteter
 • Dannelse, omsorg og kultur (via vores frivillige mentorkorps)