Samarbejdsmodellen

Eksempel på evidensbaserede konkrete værktøjer i det tværfaglige samarbejde om udsatte unge

 

Projekt ”Samarbejdsmodellen” er en arbejdsmetode, som blandt andet Aabenraa Kommune og Furesø Kommune har anvendt under Socialstyrelsen. Metoden er målrettet psykisk sårbare unge, men kan bruges bredere. Altså også til udsatte unge generelt.

De gode konkrete værkstøjer er fx disse:

http://www.ungeindsatsen.dk/om-ungeindsatsen/projekt-unge-med-psykiske-vanskeligheder/

Socialstyrelsen har også gode værktøjsbeskrivelser her:

http://socialstyrelsen.dk/unge/psykisk-saarbarhed/metoder-og-tilgange/samarbejdsmodellen-1