CTI-metoden – Critical Time Intervention

 

I Huset Zornig arbejder vi med CTI-metoden, som er en case-management-metode med fokus på rehabilitering, der er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase.

CTI-metoden er kendetegnet ved at være en tidsafgrænset og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Der er tale om en intensiv indsats med faldende intensitet, der gennemføres af en CTI-medarbejder.

Målgrupper

CTI-metoden bliver allerede brugt i forbindelse med en lang række forskellige sociale indsatser, blandt andet: 

Kerneelementer

CTI-metoden er baseret på nogle kerneelementer, som altid skal indgå i implementeringen af CTI-metoden. Kerneelementerne er gennemgående i projekternes metodeundervisning, fidelitetsskemaer og manual m.v. 

CTI-metodens kerneelementer består i, at CTI-indsatsen:

  • er recovery-orienteret, dvs., at borgeren er den centrale aktør og vidensperson og at støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker.
  • er tidsbegrænset.
  • er faseopdelt.
  • har aftagende intensitet, idet ansvar og opgaver overdrages til borger og netværk.
  • har et målrettet fokus på særlige områder, der er udvalgt af borgeren.

Kerneelementerne skal være til stede i alle afprøvninger af CTI og over for alle målgrupper. Derudover vil valg af konkrete indsatser være afhængigt af målgruppen. Begge dele vil fremgå af de manualer, der udarbejdes til afprøvninger, implementering eller udbredelse af CTI-metoden.