Frivilligt mentorkorps

Rekvireret kursus til organisationer og kommuner

Huset Zornig bistår kommuner med at etablere et lokalt frivilligt mentorkorps, som kan støtte udsatte borgere i livsmestring.

Mange kommuner har i dag et velfungerende mentorkorps af professionelle fagpersoner, der rådgiver og støtter udsatte unge og voksne med komplekse problemstillinger. Typisk løses der opgaver, der retter sig mod at forebygge eller at løse udfordringer mellem klokken 8 og 16. Mindre typisk er det, at der er et frivilligt korps af mentorer, der kan støtte med udfordringer mellem klokken 16 og 8, med en personlig og privat relation, hvor den unge f.eks. inviteres hjem.

Det er Huset Zornigs opfattelse, at mange af de udfordringer, unge kæmper med i forhold til at passe job og uddannelse, nøje hænger sammen med, hvordan deres private netværk fungerer. Vi ser ofte unge, som mangler familie og andet netværk, der magter at støtte, når det bliver svært, ikke mindst i ’fritiden’. I nogle tilfælde findes det netværk ganske enkelt ikke.

Når den unge har en professionel mentor, der støtter fra 8-16, er det Huset Zornigs erfaring, at der en risiko for tilbagefald hos den unge, når mentoreringen udløber, hvilket et supplement i form af en frivillig mentor kan forebygge.

Huset Zornig har derfor udviklet et koncept, hvor et frivillig mentorkorps rekrutteres til at supplere/erstatte det mangelfulde netværk, og hvor den enkelte mentor indvilger i en forpligtende, personlig og blivende relation. Konceptet er udviklet med afsæt i en analyse af best practice under navnet ”Projekt Unge Mønsterbrydere”.1

Ofte vil mentoren være en mønsterbryder, der er landet godt i livet, og som har lyst til at give noget tilbage og stafetten videre. Men det kan også være den gode håndværker eller skolelærer med et godt og bæredygtigt liv, der har tid og lyst til at give noget af sig selv til de unge, der mangler rollemodeller og omsorg.

Huset Zornig tilrettelægger et kompetenceudviklingsforløb for de frivillige mentorer, som efter en screeningsproces vurderes at have de grundlæggende evner eller egenskaber for at udfylde mentorrollen. Læringsforløbet strækker sig over tre måneder over 12 aftener og har til formål at sikre, at mentor tilegner sig de ønskede færdigheder, der kendetegner en mentor i verdensklasse. Mentoruddannelsen trækker på elementer fra ’best practice’ i eksisterende indsatser – de elementer, vi ved har effekt i forhold til målet om at få socialt udsatte unge til at bryde den negative sociale arv. Samtidig trækker uddannelsen på erfaringer fra de socialt udsatte unge selv og mentorer med erfaring i mentoring.

Hvem er målgruppen?

Alle kan have nytte af en frivillig mentor, men især unge, der er vurderet aktivitetsparate, vil have gavn af en sådan.

Udfordringerne kan være følgende:

Har ikke gennemført en 9. kl. afgangseksamen, mangler måske enkeltfag for at have gennemført 9. eller 10. kl.

Mangler evt. HF-fag for at have gennemført HF

Flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig

Indlæringsproblemer, læse/stave problemer, ordblindhed

Sociale problemer (manglende netværk, evt. boligløs, enlig forsørger)

Helbredsmæssige problemer herunder fysiske og psykiske handicaps

Unge med misbrug

Unge med indlæringsproblemer

Kriminalitetstruede unge

Unge med omfattende psykiske problemer og adfærdsforstyrrelser (skizofreni, borderline, o.l.)

Unge med psykiske handicaps (ADHD, autisme, senhjerneskadet mv.)

Unge med omfattende sociale problemer (senfølger af svær opvækst, anbragte børn, o.l.)

For yderligere oplysninger om etablering af frivilligt mentorkorps, kontakt Huset Zornig, Mikael Lindholm, 20409526 eller mrl@husetzornig.dk