Mentoruddannelse

Zornig Care tilbyder mentorer, der er udpeget til at være en del af Zornig Cares frivillige mentorkorps i forbindelse med Zornig Cares mønsterbryderprogram en certificeret mentoruddannelse.

Mentoruddannelsen trækker på elementer fra ’best practice’ i eksisterende indsatser – de elementer, vi ved har effekt i forhold til målet om at få socialt udsatte unge til at bryde den negative sociale arv. Samtidig trækker uddannelsen på erfaringer fra de socialt udsatte unge selv og mentorer med erfaring i mentoring.

Zornig Care tilrettelægger et kompetenceudviklingsforløb for de mentorer, som melder sig frivilligt til en længerevarende indsats, og som vurderes at have de grundlæggende evner eller egenskaber for at udfylde mentorrollen. Læringsforløbet strækker sig over tre måneder over 12 aftener og har til formål at sikre, at mentor tilegner sig de ønskede færdigheder, der kendetegner en mentor i verdensklasse.

Uddannelsens indhold

Zornig Cares mentoruddannelse tager dig blandt andet igennem følgende:

Antropologi – det heliotropiske menneske

Hvad forstår man ved menneskesyn? Hvad kendetegner et menneske? Hvad er menneskets inderste kerne? Inderste værdier? Det heliotropiske menneske er mennesket, der vender sig og vokser i retning af lyset. Dit syn på andre mennesker har stor betydning, så hvordan møder du et andet menneske med anerkendelse og tillid, som er fundamentalt for en god relation?

Mønsterbrydning, recovery og relationsarbejde

Vi undersøger koblingen mellem forskningen i mønsterbrydning, dét at bryde med de negative sociale arv, og evidensen for recovery, dét at komme sig efter psykisk sammenbrud/sygdom. Vendepunkterne har det til fælles, at der har været en betydningsfuld anden, en social støtte på rette tid og sted. Er det tilfældige møder, eller kan man opbygge en sådan relation?

Resonans

Resonans og dissonans findes i alle menneskelige relationer og skaber muligheder eller sætter begrænsninger for, hvor fremgangsrig eller ødelæggende en relation kan blive. Vi undersøger, hvad der bidrager til resonans mellem mentor og mentee, hvilket er en forudsætning for, at man kan opbygge en tillidsfuld relation.

Mentors rolle – og rollemodeller

Vi undersøger, hvilke roller en mentor kan og bør have – og hvilke han/hun ikke kan og bør have – i forhold til mentee. Rollemodel? Er det en stilling, man kan søge? Noget, man kan uddanne sig til? Eller er det snarere et spørgsmål om dannelse? Hvordan er man et helstøbt og autentisk menneske, som en anden kan spejle sig i?

Domæneteori – systemisk tænkning

Vi tager en tur i helikopteren og ser verden lidt fra oven. Hvad er det for nogle teorier, den anerkendende kommunikation bygger på? En introduktion til systemteori.

Anerkendende kommunikation

Med afsæt i systemteori træner vi en praktisk kommunikationsform, såkaldt anerkendende kommunikation, hvor vi lærer en konkret metode i anerkendende kommunikation. Denne metode træner vi gennem hele uddannelsesforløbet, bl.a. ved hjælp af lytteøvelser og spørgeteknikker, dvs. vi træner de forskellige spørgsmålstyper og træner at give anerkendende feedback.

Den værdsættende samtale

Den værdsættende samtale er anerkendende kommunikation oversat til dansk hverdagskommunikation, dvs. den kommunikation, der ikke foregår i en særlig mentor-mentee-sammenhæng i et uforstyrret rum, men i det almindelige daglige samvær om fælles gøremål. For eksempel kan man godt kommunikere værdsættende og anerkendende, mens man er fordybet i et spil skak. Vi undersøger betydningen af at foretage sig noget sammen.

Reframing

Vi træner reframing, at skabe en ny (forståelses)ramme. Vi ser en adfærd eller et træk ved den anden, som vækker noget ubehag hos os selv, og det er svært at finde ud af, hvem det tilhører. Vi hjælper hinanden med at prøve at forstå denne adfærd eller dette træk på en anden måde, altså fortolke det anderledes – hvilket gør det lettere at kommunikere med den anden, fordi vi frigør os af vores egen forforståelse.

Metoden bag uddannelsen

Underviserne vil være fagprofessionelle og livseksperter, altså faktiske mønsterbrydere og potentielle mønsterbrydere, således at også uddannelsesforløbet er helhedsorienteret og personbåret.

Hver undervisningsdag vil bestå at teoretisk input – træning og øvelser – fælles refleksion. Der vil være mulighed for at læse artikler og bøger, men der er intet pensumkrav, ligesom der heller ikke er krav om skriftlighed. Dog anbefales at føre en personlig logbog gennem forløbet for at holde fokus på egne opmærksomheds- og udviklingspunkter.

Uddannelsens varighed

Undervisningen foregår 1 gang ugentlig over 12 uger, hver gang af 4 timers varighed, hvoraf én time er spise- og networking-pause eller fordybelses pause, alt efter hvad den enkelte har brug for, i alt 36 timers undervisning. Der serveres sandwich eller lignende + sodavand i pausen – i øvrigt er der fri kaffe og guf gennem undervisningen.

Holdstørrelse og optagelse

Holdstørrelsen vil være 12 mennesker + underviser(e). Optagelse sker efter en personlig samtale med Zornig Care og den undervisningsansvarlige.

Certificering

Uddannelsen afsluttes med en praktisk øvelse og en refleksion over praksis. Deltageren gennemfører en samtale med en medkursist og viser, at han/hun lever op til principperne i Appreciative Inquiry. Samtalen overværes af undervisningsansvarlig lærer og af repræsentant for Zornig Care som censor. I den efterfølgende refleksion sammen med undervisningsansvarlig og Zornig Care viser vedkommende evnen til at sætte sin praksis i perspektiv.

Hvis du vil være mentor, så skriv en halv side om dig selv og om, hvorfor du brænder for at blive mentor. Send det til Huset Zornig: info@husetzornig.dk