Blive frivillig mentor

Har du lyst til at hjælpe udsatte unge med at finde fodfæste?

I vores Mønsterbryderprogram har du mulighed for at blive frivillig mentor for en ung, hvor din livserfaring, tid og omsorg er med til at styrke den unge, til at være bedre forberedt til at klare hverdagens udfordringer og til at få en bedre tilknytning til uddannelse eller arbejde.

 

”Ved mønsterbrud forstås mennesker, som har brudt med et opvækstmiljø, der socialt set er karak- teriseret af faktorer som manglende uddannelse, arbejdsløshed, dårlig økonomi, ringe boligforhold, misbrug og vold og psykologisk set af klientgørelse, støtteforanstaltning og offerrolle. Mønster- bruddet er medført en tilværelse, der socialt er karakteriseret af uddannelse, arbejde, god økonomi, og uafhængighed, og psykiske faktorer som det at være aktør, mestring af eget liv, subjektivt og selvbestemmende.” (Ejrnæs, Mønsterbryder – et positivt signal uden mening , 2010)

 

Hvad betyder det at være frivillig mentor hos Zornig & Partner og hvorfor skal du vælge det?

Du skal blive frivillig mentor, hvis du betragter dig selv som en voksen mønsterbryder, som gerne vil være en omsorgsfuld og stabil voksen og en livserfaren ven. Du skal have lyst til at give dine livserfaringer videre og have lyst til at bruge dine ressourcer til gavn for unge.

 

Hvem skal du være frivillig mentor for?

Du skal være mentor for:

 • Unge, der har brug for støtte før eller under uddannelse
 • Psykisk sårbare og socialt udsatte unge, herunder unge, som oplever ensomhed/isolation
 • Unge, med sindslidelse og/eller misbrug.
 • Unge, som har begået kriminalitet
 • Unge, som har en ambition om at komme i uddannelse eller arbejde, men som bøvler undervejs
 • Unge, som har udfordringer med at finde sig til rette i hverdagen, og ofte kun har en eller ganske få personer i deres netværk at støtte sig til

 

Hvad forventes der af mig som frivillig mentor?

 • Agere som rollemodel for den unge, som den unge kan spejle sig i og lære, at intet er umuligt
 • Være trofast og loyal i forhold til et frivilligt engagement og ønsker at være en længerevarende mentor
 • Have mod på at være en stabil voksen i et ungt menneskes liv
 • Holde samtaler med fokus på overskuelige og enkle mål
 • Løfte den unges motivationen i forhold til uddannelse eller beskæftigelse
 • Øge den unges selvværd og troen på egne evner
 • Hjælpe den unge til at klare hverdagens udfordringer bedre
 • Have mulighed for at tale med de unge også efter arbejdstid
 • Mødes med den unge og lave diverse aktiviteter sammen – fx gåture, sport, biografen mm.
 • Komme til et interview med mentorkoordinator for bedre at kunne matche med den unge.
 • Personlige samtaler

 

Hvad kan vi tilbyde dig:

 • Som frivillig mentor får du glæden ved at gøre en forskel for unge i Zornig Care. 
 • Du får styrket dit CV og dine personlige kompetencer, og du bliver en del af et socialt og fagligt netværk med andre frivillige mentorer.
 • Mentoruddannelse over 12 uger om mentorfunktion og opkvalificerende viden. I alt 36 timers undervisning
 • Socialt samvær og sparring

 

Hvis du er interesseret i at være brobygger i Zornig Care og vil vide mere, så ring til os eller send en email på info@husetzornig.dk med dit navn og telefonnummer, så kontakter vi dig.