Er du klædt på til kommunalvalget?

Den 21. november 2017 er der kommunalvalg. Hvis du er involveret i det som kandidat i et parti, partimedarbejder, interesseorganisation, skole, eller andet så se her. Huset Zornig afholder valgmødeworkshops rundt omkring i landet med det formål at støtte alle, der er involveret i kommunalvalget, i at afholde gode, indholdsrige vælgermøder med stor deltagelse.

Du vil på workshoppen få følgende:

  • Ideer til god forberedelse af vælgermødet
  • Hvordan man får stor vælgerdeltagelse på mødet
  • Forskellige former for afvikling af mødet
  • Tips til den gode facilitator og moderator
  • Træning i styring af debat (med deltagelse af frivillige borgere)
  • Træning i den gode dialog, som inspirerer borgerne, i samspil med modstandere og medspillere i politiske organisationer og interesseorganisationer

Hvem er du?

Du er en del af et parti, en forening, et uddannelsessted, en boligforening, en interesseorganisation, en NGO eller andet, der kunne have en interesse i at afholde debatmøder i forbindelse med kommunalvalget. Måske er du ”bare” en borger, der gerne vil blive klogere på den gode demokratiske samtale.

Hvem er vi?

Huset Zornig og Lisbeth Zornig Andersen orkestrerede og faciliterede i forbindelse med kommunalvalget i 2013 demokratikampagnen ”Stemmer På Kanten” med over 300 debatarrangementer i 47 byer med over 600 frivillige.

Kampagnen løftede stemmeprocenten for kontanthjælpsmodtagere med 28 pct. efter mere end 30 års vigende valgdeltagelse. Flere nye politikere, der deltog i kampagnens debatmøder, sprang listerne og strøg direkte i byrådet.

Siden 2013 har Huset Zornig undervist både i Danmark og udlandet i afholdelse af vælgermøder med fokus på de mest udsatte og sårbare borgere. Især Norge har vist stor interesse.

Du kan læse om Lisbeth Zornig Andersens overvejelser omkring kommunalvalget i denne artikel på DenOffentlige.dk.

Hvornår?

Der er i øjeblikket ingen planlagte workshops.

For flere oplysninger, kontakt Mikael Lindholm, Huset Zornig, 20409526 eller send en email til mrl@husetzornig.dk