L

Lisbeth Zornig Andersen fortæller med afsæt i den nyudgivne børnebog “Hemmeligheder” hvordan du kan skabe et fortroligt rum, der får udsatte børn til at fortælle om hemmeligheder, der gør ondt i maven og giver ar på sjælen. Hemmeligheder, der måske er selvoplevet – eller måske betroet af en kammerat.

Og der er rigeligt at betro sig omkring. Mere end hver tiende barn mistrives. Det kan der være mange årsager til. Hver femte skoleelev oplever mobning. Hver sjette oplever eller er vidne til vold i hjemmet. Hver tiende oplever alkoholmisbrug i hjemmet, Hvert tiende oplever seksuelle overgreb. Hvad årsagen end er til mistrivsel, siger de færreste det. De holder det, der gør ondt i maven, hemmeligt. Derfor får mange heller ikke hjælp.

Den nye børnebog “Hemmeligheder”, som er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag, giver voksne – både fagpersoner og forældre – et dialogværktøj til at tale med børn om det, der kan være svært at sige. Lisbeth Zornig Andersen fortæller om børn i mistrivsel og de konsekvenser, det kan få for dem i livet, og hvordan vi kan hjælpe dem – hvilket begynder med samtalen om hemmeligheder.

Børnebogen ”Hemmeligheder” er udarbejdet i samråd med psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet og er blevet testet af en række daginstitutioner i Vejen Kommune. Områdeleder Mette Guldager fra Vejen Kommune fortæller på foredraget om erfaringerne med bogen og giver anbefalinger til, hvordan man skaber rammen for en fortrolig samtale og hvad man kan gøre, når et barn har en hemmelighed, der gør ondt i maven. Vejen Kommune arbejder systematisk og i samarbejde med forældrene med at skabe et fortroligt lære- og legerigt rum mellem den voksne og barnet, hvor afsættet er gode relationer og fortrolighed, og hvor målet at gøre børnene robuste til mødet med det omkringliggende samfund.

Lisbeth Zornig Andersen inddrager også anbefalinger fra håndbogen ”Jeg ville have sagt det, hvis…”, som er udgivet på Gyldendal, og som leverer praktiske anvisning til voksne, både fagfolk og pårørende, om hvordan man spotter udsatte børn og håndterer den vanskelige samtale om tabuiserede emner.

Samtidig sætter en livsekspert – et voksen, der som barn havde en dårlig hemmelighed – ansigt på både statistikkerne og anbefalingerne.

Foredraget er henvendt til alle, der møder børn i hverdagen. Det være sig forældre, pædagoger, voksne i fritidstilbud, skolelærere, sundhedsplejersker, tandlæger, socialrådgivere, fagpersonale på krisecentre, osv.

Læs også:

http://www.jv.dk/vejen/Ny-boernebog-skal-bruges-til-at-opdage-boern-med-daarlige-hemmeligheder/artikel/2536362

http://www.jv.dk/vejen/Lisbeth-Zornig-Vejen-Kommune-kommer-til-at-inspirere-mange/artikel/2536363

Bogen kan bestilles her.

Lisbeth Zornig Andersen er cand. polit., stifter og leder af Huset Zornig, formand for den sociale tænketank SIF, initiativtager til Børnenes IT-Fond, tidligere formand for Børnerådet, it-strategisk rådgiver og adm.dir. for Specialisterne – og mor til fem.

Kontakt

Foredraget kan rekvireres på info@husetzornig.dk, Mikael Lindholm telefon 20409526.