Mikael LindholmFornyelsen af velfærdsstaten

Mikael Lindholm

Det danske velfærdssamfund bliver hyldet som et ideal og forbillede verden over. Det er en samfundsmodel, der insisterer på, at alle – hver eneste borger – skal have samme muligheder for et trygt og selvstændigt liv i trivsel, uanset social baggrund, køn, race, religion og seksualitet. Det er noget af en ambition. Ingen andre samfund i menneskets historie har haft en så vidtrækkende ambition for den enkelte borger. End ikke briten Thomas Moore med sin bog ”Utopia” – det uopnåelige drømmesamfund – dristede sig til en så monumental ambition.

Spørgsmålet er, om ambitionen er realistisk: Ifølge PISA-konsortiet falder andelen af elever, der bryder den negative sociale arv. Der bliver færre, ikke flere mønsterbrydere. Knap 20 pct. af en ungdomsårgang vokser op uden en erhvervskvalificerende uddannelse. Over 800.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder er på offentlig forsørgelse – 22 pct. – hvilket er langt flere, end i de lande, vi sammenligner os med. Samtidig vokser de sociale overførselsindkomster eksplosivt. Det offentlige udbetalte i 2012 godt 600 milliarder kroner i sociale ydelser – en tredjedel af BNP. Væksten i ydelserne steg fra 2007 til 2012 med 20 pct. – langt mere, end den økonomiske vækst kunne finansiere.

Kun 80 milliarder kroner af de sociale ydelser er primært rettet mod socialt udsatte borgere. Det betyder, at 87 procent af de sociale ydelser eller 520 milliarder kroner ikke har som primært formål at forbedre livet for socialt udsatte. De går til middelklassen. I takt med at befolkningen aldres og stadig flere går på pension i de kommende år, vil kampen om velfærdssamfundets knappe ressourcer skærpes. Spørgsmålet er, hvem bliver taberne? Og hvilken retning presser det det danske velfærdssamfund i?

Mikael Lindholm er forfatter til “Kampen om velfærdsstaten”, som er et bind i Den danske ledelseskanon – de største ledelsesmæssige bedrifter i Danmark siden Anden Verdenskrig. Etableringen af velfærdssamfundet er én af de største bedrifter. Han fortæller her om velfærdssamfundets udvikling – fra vikingetiden til i dag – om hvordan visionerne efter Anden Verdenskrig om et samfund med frihed, velstand og tryghed udfoldede sig og udfordres i dag, alt imens de asiatiske lande i hæsblæsende tempo er ved at opbygge og udrulle næste generation velfærdssamfund.

Kontakt

Foredraget kan rekvireres på info@husetzornig.dk, Mikael Lindholm telefon 20409526 eller ved at udfylde nedenstående kontaktformular.

Send Message