Hvert år taber samfundet alt for mange socialt udsatte familier, hvor børnene ender uden uddannelse og på offentlig forsørgelse – ligesom deres forældre. I nogle familier er der rusmiddelmisbrug, i andre vold og kriminalitet. Hvad vil det egentlig sige at være barn i en social udsat familie? Hvad vil det sige at være voksen i en udsat familie? Hvordan påvirker social udsathed familien som helhed? Og hvordan kan vi arbejde forebyggende med hele familien?

Disse spørgsmål og mange flere kommer Lisbeth Zornig Andersen med konkrete bud og løsninger på i dette foredrag, når hun præsenterer en opskrift på den familiestrategi, der kan gøre forskellen på et produktivt liv i trivsel eller et liv i samfundets skygge.

Lisbeth sætter fokus på familien som helhed efter mottoet: ”Den hele familie – den hele løsning”. I foredraget berører hun emner som negativ sociale arv, menneskesyn og forskellige former for udsathed, som vold, rusmiddelmisbrug, seksuelle overgreb og mistrivsel generelt.

Hun fortæller også om nye former for udsathed i middelklassen, hvis børn som noget nyt i stigende grad mister fodfæstet og havner på kanten af samfundet, selv om de på papiret kommer fra en ressourcestærk bagggrund.

Lisbeth fortæller om, hvordan myndigheder, institutioner, skoler, frivillige organisationer og helt almindelige mennesker omkring familierne, og samspillet mellem dem, kan gøre den afgørende forskel.

Hun tager blandt andet udgangspunkt i Huset Zornig undersøgelse af udsatte familier og de seneste erfaringer med nytænkende indsatser i både Danmark og udlandet.

Lisbeth Zornig Andersen er cand. polit., stifter og leder af Huset Zornig, formand for den sociale tænketank SIF, initiativtager til Børnenes IT-Fond, tidligere formand for Børnerådet, it-strategisk rådgiver og adm.dir. for Specialisterne – og mor til fem.

Kontakt

Foredraget kan rekvireres på info@husetzornig.dk, Mikael Lindholm telefon 20409526.