Dette foredrag retter sig både mod dig, der selv har har eller har haft vanskeligheder i dit moderskab, og til fagfolk, der møder sårbare kvinder, der er eller skal være mødre.

Lisbeth Zornig Andersen fortæller i dette foredrag om sit forhold til sin egen mor, der døde i februar 2018. Lisbeth brugte det sidste år af sin mors liv på at forsøge at forstå, hvilke udfordringer hun havde i sit moderskab, ligesom hun har prøvet at forstå de skader, hendes mor gav videre.

Lisbeths mor var sårbar i sit moderskab helt tilbage fra hun blev mor som 18-årig og til hun fik sit fjerde og sidste barn som 25-årig, nemlig Lisbeth. Alle børn blev anbragt uden for hjemmet. Forud gik årevis af omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb, samt en fundamental mangel på viden om, hvad børn har brug for. Hvad kunne hun – og hendes børn – have haft brug for af hjælp? Og hvordan italesætter vi risikoen for, at det sårbare moderskab går i arv til barnet. Til Lisbeth?

Lisbeth kommer i dette foredrag blandt andet ind på sine egne strategier som mor til fem børn efter en svær barndom med hendes egen mor. Hun deler oplevelser på rejsen fra at være den anorektiske, usikre og udviskede 20-årige mor, der ikke kunne få kroppen til at føde det første barn, til i dag, hvor hun snart bliver farmor. Hun kommer ind på, hvilken litteratur og hvilke metoder, hun brugte i kampen for at mestre moderskabet, ligesom hun præsenterer sine leveregler for det gode moderskab og opdragelsesmetoder – blandt andet med udgangspunkt i sin nye selvbiografiske bog ”Zornig – fra vred til voksen”.

I foredraget får du også et overblik over, hvad der findes af muligheder rundt om i landet til at styrke det sårbare moderskab, ligesom du bliver præsenteret for relevant viden på området. Blandt andet inddrager Lisbeth bogen ”De fordømte forældre”, som hun har skrevet sammen med Karen Gjesing, hvor anbragte børns forældre har ordet.

Du møder også livseksperter, der har oplevet at bøvle i moderskabet. Det kan for eksempel være Anne-Lise, der som tidligere anbragt barn og synshandicappet valgte at få sin søn anbragt i en række år, for derefter at kæmpe for at få ham hjem. Det lykkedes, men kampen er ikke slut. Anne-Lise skal genlære at være forælder på fuld tid med sit handicap. Heldigvis har hun oplevet god støtte fra sin kommune på sin rejse, hvilket hun fortæller om. Det kan også være Maria, der som 25-årig valgte at bortadoptere sit tredje ni måneder gamle barn. Hun vil fortælle om, hvad der ledte op til beslutningen og om hvordan melankoli, spiritualitet og en indre desperation har farvet hendes oplevelse af at være mor. Maria er i dag uddannet socialrådgiver med en kandidatgrad oven i og kommer fra en opvækst i en udefra set velfungerende familie, hvis dysfunktionalitet man ikke kunne spotte. Maria vil blandt andet dele de tanker, hun gør sig om ikke at turde række ud i tide efter hjælp, når man ikke forekommer udsat på klassisk vis.

Lisbeth Zornig Andersen er cand. polit., stifter og leder af Huset Zornig, formand for den sociale tænketank SIF, initiativtager til Børnenes IT-Fond, tidligere formand for Børnerådet, it-strategisk rådgiver og adm.dir. for Specialisterne – og mor til fem.

Kontakt

Foredraget kan rekvireres på info@husetzornig.dk, Mikael Lindholm telefon 20409526.