Rekvirerede foredrag

Huset Zornig tilbyder en række foredrag op oplæg med fokus på socialt udsathed. Kontakt os for nærmere oplysninger om tilgængeligheden og vilkår på info@husetzornig.dk.

Du kan også få løbende opdateringer om hvor foredragsholderne holder oplæg ved at abonnere på Huset Zornigs nyhedsbrev.

Zornig – fra vred til voksen

Lisbeth Zornig Andersen

Følg Lisbeth Zornig Andersens til tider ufrivillig morsomme og grænsende til groteske forsøg på at navigere i voksentilværelsen, når man står med et ben i både underklassen og middelklassen. Foredraget tager udgangspunkt i Lisbeths nyeste bestsellerbog, ”Zornig – fra vred til voksen”, om at leve et til tider forvirrende liv som karrierekvinde, mor og hustru med en hel del unoder, gak og løjer i bagagen fra en utæmmet barndom i den sociale skyggeside af samfundet. Foredraget rummer både tragikomiske episoder, som da dele af familien bortfører en billardkø som led i en gældsinddrivelse efter at Lisbeths bror, Monkey, dør, og hvor der undervejs opstår uenighed om, hvor hans aske skal placeres, hvorfor utraditionelle metoder tages i brug. Mere alvorligt fortæller Lisbeth blandt andet om, hvor kompliceret det kan være at begå sig på de bonede gulve i blandt andet Børnerådet og i Socialministeriet, og om hvor ofte hun falder igennem, fordi hun stadig ikke mestrer middelklassens koder til fulde. Her kommer hun også ind på, hvilke kneb, hun bruger, for at falde i med omgivelserne.

Bogen “Fra vred til voksen” er en selvbiografisk dagbog om voksenlivet, og dermed en efterfølger til Lisbeths ungdomsbiografi “Vrede er mit mellemnavn”. Bogen kan købes her.

Læs mere om foredraget.

Vrede er mit mellemnavnZornig – vrede er mit mellemnavn

Lisbeth Zornig Andersen

Følg med Lisbeth Zornig Andersen på en rejse gennem et Underdanmark, der er skjult for de fleste – et sted, hvor normløsheden hærger, og hvor vold, druk og seksuelle overgreb er en del af hverdagen. Foredraget tager udgangspunkt i Lisbeth Zornig Andersens bog, “Zornig – vrede er mit mellemnavn”, og DR-dokumentaren “En barndom i helvede”. Hør hvordan de voksne og systemerne svigtede, mens nogle få af hverdagens helte greb ind, og hjalp Lisbeth til at finde en vej ud af en barndom i helvede til et voksenliv med akademisk uddannelse og rigt familieliv. Få et indblik i den overlevelsesstrategi hun lagde for at kompensere for hvad hun ikke fik med sig – og hvad du kan gøre for at hjælpe andre med samme baggrund.

Bogen kan købes her.

Læs mere om foredraget.

Den besværlige kærlighed – med senfølger som blind makker i parforholdet

Lisbeth Zornig Andersen og Mikael Lindholm 

Hvordan håndterer man samlivet som par, når ens partner lider af senfølger og ser sig selv som en fuck up, der ikke kan leve op til de almindelige forestillinger om parforhold? Lisbeth Zornig Andersen og Mikael Lindholm giver dig et indblik i både konflikter og udfordringer i parforholdet, men også muligheder og løsninger, når barndommens svigt, overgreb og livslange skader sidder med ved bordet hver dag sammen med delebørn, jalousi og blottede nervebaner. Hvordan værner man om kærligheden, når den ene opfatter kærlighed som farligt, fordi det kan gøre ondt, og konstant venter på svigtet og afvisningen?

Læs mere om foredraget.

Mønsterbruddets anatomi

Zornig, Lindholm & Turell

Mød Underdanmarks Jægersoldater. De blev født til at blive tabere. Men blev vindere. Ikke alene overlevede de en livsfarlig barndom med druk, svigt og overgreb fra voksne. De kæmpede sig hele vejen til samfundets top, på trods af alle odds. De er supermønsterbrydere. Vi kalder dem Underdanmarks Jægersoldater. Hvordan gjorde de det og hvad kan vi – du – lære af dem? Foredraget tager afsæt i bogen ”Underdanmarks Jægersoldater”, hvor ti markante danskere fortæller, hvordan de udviklede sig til kampmaskiner, der ikke lod sig vælte – men også, hvad det har kostet. Bogen uddrager fællesnævnerne og går tæt på selve mønsterbruddets anatomi. Læren om supermønsterbrydernes livsstrategier er vigtig. Færre, ikke flere, socialt udsatte børn bliver i dag  mønsterbrydere. Kravene til at bryde med en negativ social arv er ganske enkelt blevet barskere. Samtidig mister også flere og flere unge fra ressourcestærke familier i middelklassen fodfæstet. Er vi som samfund blevet dårligere til at hjælpe børn og unge til et selvstændigt og bæredygtigt liv? Hvad er det, der skal til, for at børn og unge skal klare sig – og i nogle tilfælde endda opnå at præstere ekstraordinære resultater?

Danske Kommuner skriver om bogen: “Bogen går tæt på, hvad man næsten kunne kalde “mønsterbruddets anatomi”.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bogen kan købes her.

Læs mere om foredraget.

Gode og dårlige hemmeligheder – når børn ikke fortæller og voksne ikke forstår

Lisbeth Zornig Andersen

Lisbeth Zornig Andersen fortæller med afsæt i den nyudgivne børnebog “Hemmeligheder” om hvordan du kan hjælpe udsatte børn til at fortælle om hemmeligheder, der gør ondt i maven og giver ar på sjælen.

Hvert tiende barn oplever i dag seksuelle overgreb og hver sjette bliver slået. De færreste siger det til voksne. Derfor får de heller ikke hjælp.

Den nye børnebog “Hemmeligheder”, udgivet på Dansk Psykologisk Forlag, giver voksne – både fagpersoner og forældre – et dialogværktøj til at tale med børn om det, der kan være svært at sige.

Bogen kan købes her.

Læs mere om foredraget.

Sådan skaber du robuste børn

Lisbeth Zornig Andersen

Robusthed er en kompetence som børn i stigende grad har brug for i den verden vi lever i. Ikke kun klassisk udsatte børn mangler robusthed, også børn i almindelige velfungerende familier snubler oftere og oftere. Hver tredje ung med en social foranstaltning har i dag mindst én forælder med en videregående uddannelse.

Lisbeth Zornig Andersen fortæller om hvem de unge er, hvad vi ved om de udfordringer, som børn og unge møder i dag og hvordan vi træner dem til at blive mere robuste og modstandsdygtige over for det pres, som både samfundet, sociale medier og familien udsætter børnene for.

Læs mere om foredraget.

Unge på kanten

Zornig Foto Morten Bibow (1)

Lisbeth Zornig Andersen

Flere og flere unge havner på kanten af samfundet. Hver femte ung er i fare for aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Som noget nyt er det også middelklassens børn, der nu snubler i livet. Nogle vender frustrationerne indad og straffer sig selv med selvskade, spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Andre vender frustrationen udad, som pigen fra Kundby, der planlagde bomber mod skoler. Mange andre kæmper med angst, stress og rusmiddelmisbrug. Risikoen for at havne i arbejdsløshed, kriminalitet og et liv i social udenforskab vokser – også selv om man kommer fra en ressourcestærk middelklassefamilie. Hvad går galt? Hvad kan vi gøre bedre?

Lisbeth Zornig Andersen gennemgår i dette foredrag årsager til det stigende antal unge på kanten af samfundet. Foredraget trækker på den seneste ungdomsforskning, ligesom du vil få en række anbefalinger og eksempler på best practice indsatser. Du møder også nogle af de unge, det handler om, og får deres perspektiv på udfordringerne –  og bud på mulige løsninger.

Læs mere om foredraget.

Senfølger af seksuelle overgreb – at overleve eller leve?

Lisbeth Zornig Andersen

Hvordan støtter man mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb? Hvilke muligheder er der, og hvad virker – og hvad virker ikke? Omkring 10 pct. af alle børn bliver udsat for seksuelle overgreb. De vokser alle op og skal som voksne lære at mestre livet med

Huset Zornig udarbejdede i 2015 en undersøgelse, hvor 35 voksne krænkede børn fortalte om deres overgreb, deres mestring og deres liv som voksen. Over halvdelen af dem døjer som voksne med alvorlige senfølger som psykiske og fysiske lidelser, lavt selvværd, arbejdsnarkomani, stor gæld, rusmiddelmisbrug, ringe evne til at knytte bånd og generel mistrivsel.

Med udgangspunkt i undersøgelsen, samt egen erfaring med mestring af overgreb i barndommen, tager Lisbeth Zornig Andersen dig igennem, hvad forskningen på området viser, og hvad mennesker, der selv har oplevet overgreb, mener, at der skal til for at overkomme – eller i hvert fald leve med – hvad der ikke kan ændres.

Læs mere om foredraget.

Lisbeth_LotusTurell og Zornig – misbrug i Overdanmark og Underdanmark

Lotus Turell og Lisbeth Zornig Andersen

Lotus Turell og Lisbeth Zornig Andersen taler om, hvordan man overlever en ’brændt barndom’ – en opvækst uegnet for børn. Den ene er vokset op i den kreative overklasse i København med kendte forældre, den anden er vokset op i udkantsdanmark.

Læs mere om foredraget.

Den udsatte familie – en helhedsorienteret familiestrategi

Lisbeth Zornig Andersen

Hvert år taber samfundet alt for mange socialt udsatte familier, hvor børnene ender uden uddannelse og på offentlig forsørgelse – ligesom deres forældre. I nogle familier er der rusmiddelmisbrug, i andre vold og kriminalitet. Hvad vil det egentlig sige at være barn i en social udsat familie? Hvad vil det sige at være voksen i en udsat familie? Hvordan påvirker social udsathed familien som helhed? Og hvordan kan vi arbejde forebyggende med hele familien?

Lisbeth Zornig Andersen med konkrete bud og løsninger på i dette foredrag, når hun præsenterer en opskrift på den familiestrategi, der kan gøre forskellen på et produktivt liv i trivsel eller et liv i samfundets skygge. Hun tager blandt andet udgangspunkt i Huset Zornig undersøgelse af udsatte familier og de seneste erfaringer med nytænkende indsatser i både Danmark og udlandet.

Læs mere om foredraget her.

Selvskader og spiseforstyrrelser – hvordan hjælper vi?

Lisbeth Zornig Andersen

Stadig flere lider af selvskadende adfærd, som for eksempel spiseforstyrrelser. Hvad skyldes det – og hvordan hjælper vi bedst? I Huset Zornigs nye håndbog “Jeg skader mig, fordi…” fortæller unge og voksne om årsager til deres selvskadende adfærd og metoder, der hjælper dem.

Lisbeth Zornig Andersen tager dig med ind i en verden, hvor stadig flere unge og voksne gør sig selv ondt. Hvorfor gør de det? Hvad gør det godt for? Hvorfor lader de ikke bare være? Og hvis de ikke kan stoppe af sig selv, hvordan hjælper vi dem?

Håndbogen kan købes her.

Læs mere om foredraget.

Et partnerskab for livet – Socialpædagogen og børnehjemsbarnet

Karen Gjesing og Lisbeth Zornig Andersen

Lisbeth og Karen

Historien om hvordan socialpædagogen trængte igennem den mur af afvisning, som det “umulige” børnehjemsbarn havde opbygget som et værn mod en verden af svigt. Det blev begyndelsen på et livslangt partnerskab og et mønsterbrud hos børnehjemsungen, ingen havde regnet med.

Hør Karen Gjesing og Lisbeth Zornig Andersen fortælle fra hver deres side om, hvordan et mønsterbrud bliver til og hvad en voksen kan gøre for det udsatte barn.

Læs mere om foredraget.

Kontakt

Vi skræddersyr også gerne et foredrag. Mere information om foredrag på info@husetzornig.dk, Mikael Lindholm på telefon 20409526 eller udfyld nedenstående kontaktformular.

Send Message