SIFs nytårsmøde, den 11. januar 2016

SIF 16Forskere, fonde, embedsmænd, repræsentanter for sociale organisationer, politikere, udsatte og andet godtfolk var mødt op til Social Innovations Forums nytårsmøde den 11. januar 2016. Fokus på årsmødet var nytænkning af forebyggende indsatser, mobilisering af flygtninge på arbejdsmarkedet og nye finansieringsformer for social innovation.
Den svenske økonom Malin Bengtsson fortalte om Nörrköpings forsøg med både kommunale sociale investeringsfonde og britisk inspirerede Social Impact Bonds i Sverige, hvor formålet med begge typer finansieringsmetoder er at gøre det muligt at finansiere store, langsigtede innovationsprojekter på socialområdet for at udvikle nye og mere effective indsatser. Søren Kaare-Andersen fra Bikubenfonden så de almennyttige fonde som naturlige partnere i den nyskabende form for finansiering af social innovation.
SIFPeter Holm fra Skandia og Sofie Bødker fra CBS orienterede om nye fremskridt inden for socialøkonomiske beregninger, der gør det muligt at
betragte indsatser på socialområdet som investeringer i mennesker, og ikke blot som en ren udgift. Både Laura Lindahl  fra LA og Trine Torp fra SF var positive over for udsigten til at vi nu får regnemodeller, der kan illustrere potentialet i at investere i socialt udsatte mennesker, herunder hvor effektive indsatserne er, hvilket kan åbne for flere investeringer på området.
Lisbeth Zornig Andersen gav en status på udvalgte SIF-projekter, mens Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, gav sit bud på den socialpolitiske agenda for 2016.

Læs mere om mødet i referat og se dagens slides her: