Styr på livet?

Dette er et kursus for dig, der vil mestre livet. Du ved, hvad du vil, men det er svært. Fordi du har brændt dig undervejs, og kæmper med skader og senfølger fra en svær opvækst, der gør livet vanskeligere for dig, end for så mange andre. Sådan oplever du det.

På Huset Zornigs livsmestringskursus tilbyder vi dig og andre i samme livssituation mulighed for et gruppeforløb, hvor du får delt dine erfaringer med andre og vil opleve, at du ikke står alene med dine problemstillinger; der er andre, der har det ligesom dig.

Kursusleder er Rolf Hermansen flankeret af Lisbeth Zornig Andersen.

Du vil igennem gruppeforløbet opleve større selvindsigt og dermed blive mere bevidst om dine egne udfordringer og lære nye måder at håndtere disse på fremadrettet. I gruppen vil du opdage, at det helt OK at være dig, ligesom du er, og at der er plads til alle. Du vil opnå en større accept af, at du er god nok, som du er. Du vil opnå større rummelighed over for dig selv og andre. Der vil opstå nye venskaber, som kan støtte dig i din videre udvikling, når gruppeforløbet er slut.

I gruppeforløbet bliver der lagt vægt på en atmosfære af tillid og omsorg, hvor alle føler sig velkomne, trygge og inkluderede. Alle i gruppen støtter og bakker op om den enkeltes proces.

Som et menneske, der har brændt sig på sin barndom, er det vores erfaring, at du

  • ofte gætter dig til, hvad der er normal adfærd
  • kan have svært ved at gennemføre projekter
  • kan have problemer med nære relationer og forhold
  • kan udøve nådesløs selvkritik – og kritik
  • risikerer at overreagere på forandringer, du ikke har kontrol over
  • søger ofte konstant billigelse og bekræftelse
  • har ofte en vedvarende ensomhedsfølelse

Kursusforløb

Forløb: Kurset forløber tirsdag fra kl. 17 til 20 over otte uger i alt.

Kursusgebyr: Kr. 450,- pr. gang (inklusive forplejning). Kursusgebyr betales forude én måned ad gangen.

Undervisningsansvarlig: Rolf Hermansen, socialpædagog, terapeut, mentor og brobygger. Rolf har blandt andet arbejdet med unge med psykisk sårbarhed, været mangeårig mentor, ligesom han har arbejdet i Rigspolitiets exitprogrammer for kriminalitetstruede unge, rockere/bandemedlemmer.

Undervisningen vil inddrage eksterne oplægsholdere, herunder Lisbeth Zornig Andersen, mønsterbryder, Michella Ermark, mentee og livsekspert, m.fl.

Der er et begrænset antal pladser, da gruppen ikke må blive for stor.

Hvis du er interesseret i at deltage på livsmestringskursuset, så send en email til: info@husetzornig.dk eller ring til Mikael Lindholm, Huset Zornig, 20409526.