EFTERLYSNING: Hvem skal vinde årets Hanna Prisen?

Huset Zornig har indstiftet ”Hanna-prisen”, som en gang årligt vil blive uddelt til en person, der gennem sit vedholdende og kærlige engagement er rollemodel og fyrtårn for udsatte børn.

”Det er en person, som er karakteriseret ved at være den stabile støtte, der år efter år stilfærdigt og vedvarende arbejder med at skabe relationer og tryghed nok til, at de socialt udsatte børn, der møder denne person, får modet til at udvikle sig og blomstre,” siger Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig.

Hanna-prisen er inspireret og opkaldt efter Hanna Andresen, leder af Gademix i Kolding, et værested for unge udsatte, finansieret af den kristne landsorganisation Ungdommens Vel. Hanna kan opleves i DRs program “Barndom på bistand”, som sendes mandag den 5. september kl. 20:45 på DR2. Se videoklip om “Barndom på Bistand: https://www.facebook.com/ dr2tv/videos/ 618004908377499/

Sidste dato for at indstille er den 10. oktober, 2016. Prisen bliver uddelt på Børneårsmødet 2016 den 25.oktober. Læs om Børneårsmødet her: https:// husetzornig.safeticket.dk/ events/ 22871-Boerneaarsmoedet_2016 /

Alle kan indstille kandidater til Hanna-prisen. Det kan ske ved at sende en begrundet e-mail til hanna.prisen@husetzornig.dk, hvor følgende fremgår:

– Navn og telefon på den der indstiller
– Navn, telefonnummer & mail på den der indstilles
– Tekst: Hvorfor skal den indstillede have Hanna-prisen

Mere om Hanna-prisen

Kandidater til Hanna-prisen kan sammenfattes som mennesker, der lever op til den russisk-amerikanske psykolog Urie Bronfenbrenners definition af, hvad der skal til for at et barn udvikler sig:
”For at kunne udvikle sig har et barn brug for det vedvarende irrationelle engagement fra en eller flere voksne i omsorg og fælles aktivitet med barnet. Spørgsmål: Hvad mener jeg med irrationelt engagement? Svar: Nogen er nødt til at være helt tosset med dette barn.”
Som leder af Gademix har Hanna Andresen utrætteligt siden 1999 insisteret på, at hver enkelt barn og ung er unikt og har krav på at få den omsorg, kærlighed, opmærksomhed, kontakt, opdragelse, kontinuitet og stabilitet, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed. Hun har lige så utrætteligt insisteret på, at børn og unge har ret til og krav på at “være”, kunne vise sine følelser, blive hørt, få en hjælp der styrker selvværdet og ansvar tilpasset udviklingsniveauet.
Af samme årsag var den første vinder af Hanna-prisen netop Hanna Andresen, som fik overrakt prisen af Lisbeth Zornig Andersen ved en festlighed den 2. oktober, 2012, i København.

You may also like

Leave a comment