Socialt udsatte underviser faglærte

En helt ny slags kurser vender nu op og ned på den generelle forståelse undervisning. På Lisbeth Zornig Andersens nye kurser er det nemlig dem, der har livserfaring på området, der skal undervise de faglærte.

En række nye kurser skal nu forberede blandt andet faglærte undervisere, socialrådgivere og pædagoger i mødet med og håndtering af socialt udsatte. Underviserne går under navnet ”livseksperter” og Lisbeth Zornig Andersen er selv en af dem. Påkurserne kan man blandt andre møde »Helene, som har fået sine børn anbragt. Claudia, der blev misbrugt af sin stedfar, Bettina, hvis far blev dømt for overgreb mod hende. Og Sarah, der blev født med abstinenser, og som i teenageårene udviklede skizofreni,« skriver Huset Zornig om kurserne på hjemmesiden. Ud over det, er et af de aktuelle kurser suppleret af advokat Gry Rambusch, og et andet af socialpædagog og coach Karen Gjesing.

Kurserne har fokus på emner som plejefamilier, anbringelser og overgreb mod børn. Et af kurserne, som afholdes af Lisbeth Zornig Andersen, går blandt andet i dybden med de mekanismer der eksisterer i et barn, som udsættes for seksuelle overgreb. Hun har selv været udsat for overgreb gennem sin barndom.

»Konsekvenserne fortsætter langt ind i barnets voksne liv,« fortæller Lisbeth Zornig Andersen og fortsætter: »På det her kursus vil der være en række case-personer, som i samarbejde med mig, vil klæde deltagerne på, i forhold til at spotte og hjælpe det krænkede barn«.

I et andet kursus fortæller Lisbeth Zornig Andersen, om hvordan det er at være medlem af en udsat familie, samt hvordan udfordringerne her skal håndteres. Og i en mentoruddannelse ruster Lisbeth Zornig Andersen sammen med konsulent på socialt udsatte området Bettina Smed faglærte i, hvordan man samarbejder med og forstår socialt udsatte i en arbejdssituation.

»Kurset skal være med til at bryde fordommene ned, og hjælpe ledere og medarbejdere til at arbejde bedre sammen med udsatte. Vi skal sammen hjælpe socialt udsatte på vej mod at blive solid arbejdskraft for det danske samfund,« mener Lisbeth Zornig Andersen.

Formålet med kurserne er af forbedre arbejdet med Danmarks socialt svageste og gøre livet lidt bedre for socialt udsatte, ved at oplyse om områdets problemstillinger gennem erfaringer fra livseksperter på socialområdet.

Huset Zornig tilbyder også studie- og fripladser. Det og de forskellige kurser, findes der mere information om på www.husetzornig.dk eller kontakt kursus@husetzornig.dk. Her kan du få information om tilmelding.

Zornig i ny bog: Lad os forny velfærdssamfundet

I en ny samtalebog, med titlen De Udsatte, diskuterer tre top-kvinder på socialområdet, om der er noget galt med socialpolitikken, og hvordan vi kan sikre fremtidens velfærd i Danmark.

Det danske velfærdssystem diskuteres bredt i en ny samtalebog med tidligere børnerådsformand Lisbeth Zornig Andersen, tidligere socialminister Benedikte Kiær og den tidligere formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post. Spørgsmålet er, om socialpolitikken i Danmark fungerer, og ikke mindst, hvordan den kan bedres. De tre kvinder er hovedpersoner på det sociale område, og de giver i bogen, De Udsatte, deres forskellige bud på, hvordan velfærden skal fordeles. Men de tre kvinder er bestemt ikke enige i, hvordan det skal gøres.

»Dem, der virkelig har brug for hjælp i Danmark, de falder igennem. Og det er en kæmpe udfordring, som vi skal tage hånd om,« fortæller Benedikte Kiær om velfærdssamfundets funktion i forbindelse med bogens udgivelse.

Lisbeth Zornig Andersen mener også, at velfærdssystemet skal revurderes.

»Hvis ikke dem, som er hårdest ramt, kan få hjælp, så er der altså noget galt. Og det er først og fremmest vores ressourcespild, vi skal arbejde med. I dag bruges kun 18 pct. af arbejdstiden i kommunerne rent faktisk på borgerne, mens de resterende 82 pct. er administrativt arbejde. Det er ikke godt nok,« udtaler hun.

Imens mener den tredje kvinde i bogen, Bettina Post, at »det handler om at bevare det gode velfærdssystem, som vi rent faktisk har i Danmark«.

Der er nok at diskutere, og bogen, som er skrevet af journalist Ulla Abildtrup, kommer, gennem samtaler med de tre kvinder, med konkrete bud på, hvordan velfærdsmodellen i Danmark skal se ud i fremtiden.

Udover deres faglige kompetencer, har de tre kvinder også hjertet på det rette sted, fordi de også har personlige erfaringer på det sociale område. Og erfaringerne starter allerede helt tilbage i barndommen. Det fortæller de om i De Udsatte.

»Jeg oplevede at mine kammeraters velhavende og veluddannede forældre kiggede lidt undrende på mig. Jeg havde tit både bukser og kjole på, fordi min mor fandt det vigtigere, at jeg holdt varmen, end at jeg så smart ud,« fortæller Bettina Post i bogen.

»Den evige utryghed (i barndommen red.) gjorde Lisbeth angst og konfliktsky, og hun har den dag i dag altid en flugtrute og en plan B,« står der om Lisbeth Zornig Andersen i bogen De Udsatte.

I bogen tager Ulla Abildtrup, i samarbejde med de tre kvinder, fat på en række forskellige områder inden for socialområdet. Nogle af de områder, som diskuteres er negativ social arv, hjemløse, ældre, virksomheders sociale ansvar, udsattes indflydelse og endnu flere.

De Udsatte udgives af Nyt Nordisk Forlag og kan købes i butikkerne allerede nu.