Zornig lancerer social tænketank

Lisbeth Zornig Andersen lancerer en ny social tænketank – Social Innovations Forum. Formålet med tænketanken er at udvikle og afprøve nye ideer og initiativer, der kan forny og forbedre indsatsen over for de socialt udsatte mennesker i Danmark. Tænketanken skal ikke blot tænke tanker – den skal helt konkret vise og anvise.

”Vi bruger i dag mange milliarder af kroner på en socialpolitik, der ikke leverer de ønskede resultater. Det er tragisk for de mange mennesker, der har brug for en hånd til at komme på fode, og det er problematisk for de trængte offentlige budgetter. Vi har brug for nye socialpolitiske redskaber, der kan forvandle minus til plus. Det er, hvad vi vil bidrage med i Social Innovations Forum,” siger Lisbeth Zornig Andersen, der netop er trådt tilbage som formand for Børnerådet, og nu er formand for Social Innovations Forum.

SIFs grundsyn er, at alle mennesker ønsker det gode liv med en velfungerende økonomi, helse, job, familie- og boligsituation uanset hvilke ressourcer, man fødes med og ind i.

SIF består af 100 tænkere med baggrund i politik, forskning, kunst og praktik. Tænketankens Advisory Board tæller:

  • Steen Hildebrandt, Ph.D., professor i organisations- og ledelsesteori, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet
  • Inge Bryderup, professor i socialt arbejde på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Niels ”Noller” Olsen, musiker og terapeut
  • Per K. Larsen, cand psyk. og bestyrelsesformand for Center for Hjerneskade, Københavns Universitet
  • Bettina Smed, stifter og leder af jobformidlingsvirksomheden Kompetenceporten

Ledelsen af SIF består af Lisbeth Zornig Andersen, formand, og Mikael Lindholm, direktør.

”Social innovation er et nyt politisk fokusområde internationalt, ikke mindst i EU. Vi ved fra de foreløbige erfaringer, at det er i samspillet mellem meget forskellige interessenter, de vigtige nybrud opstår. Derfor vil SIF også bestræbe sig på at være brobygger, facilitator og inspirator for de grupper, der ønsker at arbejde for og med socialt udsatte familier,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Blandt de initiativer, som tænketanken vil igangsætte, kan nævnes trivselsanalyser af socialt udsatte grupper, projekter med håndbæring af hele familier til de er på fode igen, indsamling af erfaringer fra udlandet, afdækning af de udsatte gruppers retssikkerhed, inddragelse af kunst som isbryder – herunder ”Sange fra fængslet” i form af breve fra indsatte indspillet af Poul Krebs, m.m.

SIF holder sit stiftende møde den 1. oktober, 2012, i København – i øvrigt samme dag, som formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, for første gang uddeler EU’s Social Innovation Prize i Lissabon.

Se DRs indslag om lanceringen af tænketanken her og TV2s indslag her.