Zornig bliver rådgiver for minister

Formanden for regeringens rådgivende organ Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, stopper, når formandsperioden udløber til oktober.

Socialminister Karen Hækkerup (S) havde ellers gerne set, at den nyskabende og meget personligt engagerede børnerådsformand havde taget en tørn tre år mere, men Lisbeth Zornig Andersen vil hellere arbejde på en indsats for de dårligst fungerende børnefamilier.

I den forbindelse starter hun både en rådgivningstjeneste, en tænketank og en fond, der alle har det formål at skabe bedre vilkår for familier, der lever i ekstremt fysisk og mental armod, og hvor børn nemt kan lide overlast. Samtidig ansætter Socialministeriet Lisbeth Zorning Andersen til at lave opsøgende og undersøgende arbejde blandt de socialt truede børnefamilier.

Læs hele artiklen i Politiken her.

Huset Zornig udvider

Huset Zornig udvider sine aktiviteter. Lisbeth Zornig Andersen har valgt at ikke fortsætte som formand for Børnerådet efter sin tre-årige formandsperiode. I stedet vil hun udvide Huset Zornig som et udviklingshus med fokus på socialt udsatte mennesker – børn som voksne. Det sker ved at tilbyde myndigheder, institutioner og virksomheder viden og rådgivning om socialt udsatte mennesker, ved at etablere en socialøkonomisk tænketank med eksperter og praktikere, og ved at etablere en almennyttig fond, der skal støtte projekter, der underbygger vilkårene for socialt udsatte.

“Det er blevet klart for mig i mit arbejde i Børnerådet, at vi bliver nødt til at se på hele familien og den enkeltes samlede livsforløb, hvis vi vil have succes med at hjælpe udsatte mennesker. Mange af de voksne, der har svært ved at begå sig i dagens normalsamfund, er udsatte børn, der bare er blevet voksne – og undervejs selv har fået børn. Vi har brug for en ny forståelse af udsatte mennesker og deres behov, hvis vi vil gøre en reel forskel og hjælpe dem til at blive produktive og glade samfundsborgere,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

I dag bruger Danmark hvert år milliarder af kroner på mennesker, der er havnet på samfundets skyggeside, ligesom tusinder af mennesker i det offentlige og i den frivillige sektor hvert år bruger store ressourcer på at hjælpe dem. Men resultaterne af indsatsen varierer ofte kraftigt, og der kan være langt mellem succeserne.

“Vi ved, at det kan lade sig gøre at hjælpe udsatte børn til et rigt voksenliv. Vi ved, at det kan lade sig gøre at aktivere udsatte voksne og gøre dem til produktive borgere med et godt liv. Men vi mangler at systematisere de gode erfaringer fra samfundets ildsjæle og arbejde med en reel viden om både forudsætningerne og mulighederne. Den udvikling vil jeg gerne fremme og støtte med Huset Zornig,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

De nye aktiviteter i Huset Zornig er under opbygning og forventes at være operationelle i september.

Dokumentar: En barndom i helvede

Svigt, vold og seksuelle krænkelser var hverdag i Lisbeth Zornig Andersens
opvækst. Hun har brudt med sin baggrunds mønster og er i dag formand for
Børnerådet. Nu opsøger hun sin fortid og dem, der lod det ske. Men rejsen til
bunden af Danmark er sværere end forventet og tvinger hende til konfrontation
med selv sine allernærmeste.

Vist på DR1, den 10. maj, 2012. Se dokumentaren her.